KOMERCIJALNI LOV


DOBRI USLOVI ZA KOMERCIJANI LOV

Kragujevac i ova okolina, zahvaljujući dobrim saobraćajnicama, prirodnim uslovima i raznovrsnosti divljači, pogodni su za organizovanje turističkih i komercijalnih lovova. Ove pogodnosti nisu najbolje iskorišćene, te Stručna služba i Komisija za komercijalni lov, sa turističkim agencijama ovom pitanju posvećuju posebnu pažnju.


Komercijalni lov

Prema želji gostujućih lovaca, ovde se može organizovati i lov na divlje svinje i srneću divljač. Posebno su atraktivni lovovi na prepelice, kojih u sezoni, zaista,ima dovoljno. Love se i fazani. Pogodnost je što Lovačko udruženje “Šumadija”, ima svoju Fazaneriju, i fazane može pustati i pred sam lov, kao što je slučaj u Kormanskom polju.

Svi komercijalni lovovi organizuju se prema lovnom kalendaru Minstarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i cenovniku Lovačkog saveza Srbije.
U okviru Lovačkog udruženja, uz Fazaneriju u Šumaricama, izgrađena je porva faza Lovačkog doma, u okviru koje je izgrađeno i lepo uređeno četiri sobe za smeštaj i prenoćište gostiju, što predstavlja značajan podsticaj razvoju lovnog turizma.

 

Potencijali za razvoj lovnog turizma:

- Trofejni odstrel srndaća (15.04.-30.09.)
- Selektivni odstrel srna (01.09.-31.01.)
- Odstrel divljih svinja (15.04.-28.02.)
- Odstrel fazana iz prirode (01.10.-31.01.)
- Odstrel zečeva (15.10.-31.12.)
- Odstrel fazana iz fazanerije na poligonima za odstrel (01.01.-31.12.)
- Prodaja "mirisa divljači" za obuku pasa (01.01.-31.12.)

 

CENOVNIK 2019./20.GODINA

 

 

 

CENE ODSTRELA SITNE DIVLJAČI

 

Vrsta divljači

 

Zec

33,00 EURA

Fazan

11,00EURA

Prepelica,grlica, gugutka

2,5EURA

Divlja patka gluvara,zviždara,kržu.

10,00EURA

Divlji golubgrivnaš

6EURA

Vuk

100EURA

Šakal

30EURA

Lisica

20EURA

Divlja mačka

20EURA

Jazavac

20EURA

Kuna belica,kuna zlatica

10EURA

Jastreb kokošar

5EURA

Siva vrana,svraka, sojka,gačac

2,5EURA

 

CENE USLUGA U LOVU

 

Vrsta usluge

Jedinica mere

Cena po jed.mere

Organizacija lova

Jedan izlazak

25EURA

Organizacija lova sitna divljač

Lovni dan

15EURA

Stručni pratilac

Jedan izlazak

20EURA

Prevodilac

Lovni dan

30EURA

Korišćenje lovačkog psa

Lovni dan

15EURA

Korišćenje ter.vozila

 

40EURA

 

 

 

 

L.U.“ ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC