Organizacija


Članovi Skupštine Lovačkog udruženja „Šumadija“ Kragujevac:

DELEGATI SKUPŠTINE

Redni br.

Sekcija i naseljeni mesto

Ime i prezime

 

PARLOG

 

1.

Korman

Ivan Simić

2.

Gornje Komarice

Radenko Radotić

 

KREMENAC

 

3.

Vinjište

Vasović Dragan

4.

Đuriselo

Ivan Barać

 

OSAONICA

 

5.

Donje Komarice

Zoran Milivojević

6.

Botunje

Dragan Milosavljević

 

ŽEŽELj

 

7.

Jabučje

Jovan Milisavljević

8.

Gornja Sabanta

Boban Stojanović

9.

Velike Sugubine

Bojan Aleksić

10.

Baljkovac

Milan Jovanović

11.

Donja Sabanta

Saša Babić

 

CERJAK

 

12.

Jovanovac

Nenad Arsenijević

13.

Resnik

Miloš Pavlović

14.

Cvetojevac

Nebojša Jovanović

15.

Novi Milanovac

Bojan Stevanović

 

RUJEVICA

 

16.

Male Pčelice

Milosav Zimonjić

17.

Rogojevac

Miloš Obradović

 

VODOJAŽA

 

18.

Adžine Livade

Dејаn Vidаkоvić

19.

Grošnica

Dragan Đoković

20.

Vinjište

Saša Pavlović

21.

Grošnica

Milenko Milutinović

 

 

 

 

CRNI VRH

 

22.

Velike Pčelice

Zоrаn Stаmеnоvić

23.

Dulene

Dаrkо Тоdоrоvić

 

SOBOVICA

 

24.

Čumić

Miloš Milenković

25.

Čumić

Zoran Jakovljević

26.

Gornje Jarušice

Dragan Tomić

27.

Lužnice

Nebojša Cvetković

28.

Lužnice

Predrag Srećković

29

Desimirovac

Slobodan Andrović

 

UGLJEŠNICA

 

30.

G.Grbice

Dragan Guberinić

31.

Selište

Dragan Todorčević

32.

Pajazitovo

Dragan Todorović

 

TREŠNJEVAK

 

33.

Trešnjevak

Goran Radovanović

Prema Statutu, Skupština se sastaje najmanje dva puta godišnje, a pored ostalog razmatra i usvaja: planove rada, finansijski plan, godišnji finansijski izveštaj, izveštaje o radu predsednika Udruženja, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije, bira i opoziva, donosi pravilnike, donosi odluku o visini članarine, utvrđuje grb i zastavu udruženja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Bojan Stevanović - predsednik Skupštine

Ljubiša Ivanović - predsednik Udruženja

Milovan Bošković - zamenik predsednika

Bojan Todorović - sekretar Udruženja.

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Vladimir Pejković
Vladan Janković
Milan Prokić
Miroslav Čairović
Lojanica Vladimir
Darko Ranđelović
Miloš Vukojičić

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Dušаn Lојаnicа –sеkciја Uglјеšnicа
Gоrаn Маksimоvić –sеkviја Krеmеnаc
Мilаn Јеvrеmоvić, sеkciја Crni Vrh
Nеbојšа Тоdоrić, sеkciја Cеrјаk
Nеnаd Vrаnić, sеkciја Vоdојаžа

NADZORNI ODBOR

Tiomir Popadić - sekretar
Vladan Lazarević
Ljubiša Radoičić
Milan Begović - predsednik
Milan Đorđević

 

KOMISIJA ZA ZAŠTITU, PLANIRANJE I UZGOJ DIVLJAČI

 

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

 

ČLANOVI SAVETA SEKCIJA

 

Sekcija “SOBOVICA”:

 • Milenković Miloš - Predsednik Saveta
 • Marinković Marko
 • Vučković Nebojša
 • Ilić Ivan
 • Domanović Ivan
 • Jovanović Ratko
 • Đekić Bojan
Sekcija “CERJAK”:
 • Prokić Milan - Predsednik Saveta
 • Stevanović Bojan
 • Nikolić Vladimir
 • Glišić Ivan
 • Stojanović Dragan
 • Pavlović Miloš
 • Milosavljević Miodrag
 • Todorić Nebojša
 • Arsenijević Nenad
 • Maksić Milan
 • Aksić Dragan
Sekcija “CRNI VRH”:
 • Marković Goran - Predsednik
 • Stević Tomislav
 • Miletić Dejan
 • Panić Aleksandar
 • Pantić Milan

 

Sekcija “RUJEVICA”:

 • Obradović Miloš - Predsednik Saveta
 • Gajić Dejan
 • Filipović Bojan
 • Zimonjić Milosav
 • Đurić Slaviša
 • Marković Vladan
 • Petrović Miloš
 • Milaković Saša
 • Pavlović Nikola

Sekcija “KREMENAC”:

 • Stojanović Boban - Predsednik Saveta
 • Đorđević Milan
 • Raković Srđan
 • Mojsić Miloš
 • Šarčević Živan
 • Gvozdenović Goran
 • Mitrović Saša
 • Barać Igor
 • Milutinović Ivan

 

Sekcija “VODOJAŽA”:

 • Vukoičić Miloš – Predsednik Saveta
 • Čekanović Saša
 • Đusić Slobodan
 • Kragović Goran
 • Đoković Vladimir
 • Višnjić Stefan
 • Vranić Nenad
 • Zarić Aleksandar
 • Milutinović Milenko
 • Vidaković Dejan
 • Pavlović Saša

Sekcija “TREŠNJEVAK”:

 • Radovanović Goran - Predsednik Saveta
 • Glišić Nenad
 • Petrović Čedomir
 • Čairović Miroslav
 • Stanišić Lazar

 

Sekcija “OSAONICA”:

 • Milivojević Zoran - Predsednik Saveta
 • Milunović Goran
 • Stevanović Vladan
 • Nikolić Miroslav
 • Milosavljević Dragan
 • Mitrović Miroslav

 

Sekcija “PARLOG”:

 • Simonović Nenad- Predsednik Saveta
 • Simić Ivan
 • Jeremić Dejan
 • Milosavljević Aca
 • Milošević Miodrag

Sekcija “UGLJEŠNICA”:

 • Živković Žarko - Predsednik Saveta
 • Dimitrijević Nebojša
 • Avramović Aleksa
 • Petrović Dragan
 • Simić Igor
 • Stevanović Zoran
 • Obradović Miloš
 • Todorčević Dragan- Džigi
 • Todorović Dragan – Bata
Sekcija “ŽEŽELJ”:
 • Pejković Vladimir - Predsednik Saveta
 • Radovanović Aca
 • Petrović Ivan
 • Borisavljević Bojan
 • Živković Aleksandar
 • Milošević Momčilo
 • Vasović Jovan
 • Babić Saša
 • Jevtović Milan
 

DELOKRUG RADA SAVETA SEKCIJE

Savet sekcije sprovodi zaključke i odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja; i vodi evidenciju lovaca sekcije u smislu izvršavanja radnih i drugih obaveza koje proističu iz planskih dokumenata i usvojenih odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.
Uporedo, sačinjava plan rada na sprovođenju gajenja i zaštite divljači u saradnji sa stručnom službom u skladu sa aktima koji to pitanje bliže određuju. Takođe, organizuje sa stručnom službom sve aktivnosti na unapređenju gajenja, zaštite i brige o divljači kao i aktivnosti na redukovanju broja predatora na teritoriji sekcije.
Obavezno, Savet sekcije, daje mišljenje po zahtevu za sticanje statusa počasnog lovca iz svoje sekcije i vodi evidenciju lovno-tehničkih objekata, njihovom broju, lokaciji i stanju i isti dostavlja stručnoj službi.
Savet organizuje i rukovodi lovom u saradnji sa stručnom službom na teritoriji sekcije i u saradnji sa stručnom službom određuje zborna mesta, grupovođe i poverioce za sekciju. Rukovodi imovinom na teritoriji sekcije a sednice saziva predsednik sekcije prema potrebi i po zahtevu trećine članova saveta.

AKTIVNOSTI I ZADACI

Članovi Saveta sekcija su u obavezi da u ovom periodu organizuju neophodne aktivnosti na svom području, i to pre svega, popunu hranilica zrnastom hranom, i popunu solišta a so preuzeti u količinama kao prethodne godine na Fazaneriji u Šumaricama. Nastaviće se i aktivnosti na čišćenju lovišta od predatora.
Sve ove radne aktivnosti u lovištu, dužni su da evidentiraju članovi Saveta sekcija i da u pisanoj formi obaveste Stručnu službu o izvršenim radovima.