Lovački podmladak


Dužnosti lovca pripravnika


* Poznavanje Etičkog kodeksa lovaca Srbije, koji je lovcu pripravniku putokaz i oslonac lovačkoj savesti za moralno ponašanje prema prirodi i divljači, uvek usklađeno sa stručnim pravilima, humano i sa poštovanjem.


* Učestvovanje u akcijama izgradnje i održavanja lovno-tehničkih objekata u lovištu:
-objekti za komunikaciju - lovačke staze;
-objekti za osmatranje i lov -čeke;
-smeštajni objekti - lovačke kolibe, lovačke kuće;
-ostali objekti - mesta za probanje lovačkog oružja, izletišta...;


* Prisustvuje stručnim predavanjima sa lovnom tematikom;


* Učestvuje u akcijama izgradnje i korišćenja lovno uzgojnih objekata u lovištu:
-proizvodni objekti-melioracija postojećih livada, podizanje veštačkih livada, obrada polja i njiva za  divljač (remize), sadnja plodonosnog drveća i grmlja;
-objekti za skladištenje hrane;
-objekti za ponudu hrane - hranilišta, solišta;
-objekti za ponudu vode - pojilišta;
-objekti za sprečavanje šteta od divljači;
-prihvatilišta za divljač;


* Učestvovanje u lovnim akcijama:
-prikupljanje i iznošenje hrane za zimsku prihranu divljači;
-prolećno brojanje divljači;
-prolećno brojanje srneće divljači;


* Uz konsultacije sa odgovornim licem - instruktorom, vodi dnevnik lovca pripravnika.

 

 

PODMLADAK LU ''ŠUMADIJA'' KRAGUJEVAC

 

SEKCIJA RUJEVICA

 

Regisarski broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

1.

Milorad Ilić

Rogojevac

2502992720088

2.

Nemanja Stepović

Rogojevac

2606992720029

3.

Čedomir Milojević

Rogojevac

0707994720011

39.

Ilić Dragan

Rogojevac

2109992720017

64.

Božanić Vojislav

Kutlovo

1503000720033

79

Vukojičić Pavle

Male Pčelice

2808001720028

80

Vukojičić Janko

Male Pčelice

o710005720025

81

Pavlović Luka

Rogojevac

2910003720032

82

Radonjić Jovica

Rogojevac

2010000720011

83

Radovanović Filip

Rogojevac

2901004720010

84

Obradović Željko

Rogojevac

2802002720066

85

Petrović Veljko

Rogojevac

o102004720064

87

Pavlović Željko

Rogojevac

2401000720013

88

Obradović Miloš

Rogojevc

2305004725029

 

SEKCIJA CERJAK

 

Registarski broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

6.

Vladimir Antić

Novi Milanovac

1110006710291

25.

Uroš Stevanović

Novi Milanovac

1909996720014

34.

Tijana Stevanović

Novi Milanovac

2706999725039

 

 

SEKCIJA SOBOVICA

 

Registarski broj

IME PREZIME

AKTIV

JMBG

7.

Vojkan Slavković

Lužnice

1008995720013

8.

Ana Slavković

Lužnice

0906997725017

9.

Željko Cvetković

Lužnice

1903998720013

10.

Đorđe Živanović

Lužnice

1309999720050

11.

Miloš Radović

Lužnice

1705991720011

54.

Davor Madžarević

Lužnice

1310999

59.

Lazar Đorđević

Lužnice

1906996720066

58.

Marko Stevanović

Desimirovac

1009995720079

57.

Andrija Nikolić

Čumić

1512007720046

24.

Janko Radosavljević

Opornica

0903996720020

74.

Milenković Marko

Čumić

1908006720043

75

Biberčić Đorđe

Desimirovac

3004004720020


SEKCIJA ŽEŽELJ

 

Registarski

broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

12.

Bojan Popović

Donja Sabanta

2501994720041

46.

Sanaj Nedeljković

Gornjka Sabanta

 

47.

Stefan Nedeljković

Gornja Sabanta

 

13.

Dušan Vasiljević

Jabučje

1706003720024

51.

Aleksandar Vasiljević

Jabučje

2612004720019

55.

Vladimir Jovanović

Jabučje

2208999

56.

Miloš Vasiljević

Jabučje

1103994720047

14.

Aleksa Živković

Ilićevo

0511998720022

15.

Predrag Stanojević

Ilićevo

3006999720012

16.

Nikola Stanojević

Ilićevo

0602002720027

17.

Vučinić

Teferič

 

18.

Vučinić

Teferič

 

19.

Tamara Lazarević

Baljkovac

3001004725059

52.

Marko Vasiljević

Baljkovac

 

53.

Mina Vasiljević

Baljkovac

 

23.

Nikola Petrović

Bukorovac

2910995720012

50.

Stevan Vukajlović

Bukorovac

2309997720022

62.

Nikola Jovanović

Bukorovac

0910997720012

63.

Marina Jevtović

Bukorovac

1307002725012

66.

Filip Ilić

Bukorovac

2509996720057

67.

Tijana Milosavljević

Bukorovac

2604003725014

68.

Aleksandar Pantović

Bukorovac

1512998720030

69.

Stefan Živković

Jabučje

1001009720057

72.

Bojan Pantović

Teferič

0902998720021

77.

Stevanović Jovan

Bukorovac 2101999720038

 

 

SEKCIJA VODOJAŽA

 

Registarski broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

31.

Nikola Đusić

Grošnica

14109947200

49.

Anđela Simović

Grošnica

 

48.

Stefan Simović

Grošnica

 

90

Karajović Marko

Adžine Livade

3001003720036

 

SEKCIJA OSAONICA

 

Registarski broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

20.

Vladica Stojanović

Botunje

1903994720043

21.

Marko Stojanović

Botunje

0306992720028

22.

Dragiša Marković

Botunje

1903992720046

 

 

SEKCIJA CRNI VRH

 

Registarski broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

38.

Miloš Milosavljević

Dulene

1002995720058

43.

Dušan Marković

Dulene

409999720038

44.

Nikola Ilić

Dulene

0502997720038

45.

Pavle Marković

Dulene

0710999720029

61.

Strahinja Savić

Dulene

1505001720013

76

Marković Marko

Dulene

2301997720048

 

SEKCIJA UGLJEŠNICA

 

 

Registarski

broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

71.

Nikola Milosavljević

Donje Grbice

0808995720024

86

Smiljanić Danijela

Donje Grbice

o110001720070

 

SEKCIJA PARLOG

 

Registarski broj

IME I PREZIME

AKTIV

JMBG

35.

Lazar Jeremić

Maršić

2805994720029

36.

Miloš Pavlović

Maršić

3107994720033

37.

Vladimir Pavlović

Maršić

1405992720011

40.

Nikola Radotić

Maršić

0805993720028

41.

Biljana Vasiljević

Maršić

0808992725033

42.

Bojan Vasiljević

Maršić

1706995720055

 

SEKCIJA KREMENAC

 

 

60.

Lazar Blagojević

Goločelo

1001999720048

89

Šiljković Darko

Dragobraća

 

29.

Sava Simonović

Đuriselo

2701997720070

30.

Urođ Simonović

Đuriselo

1308999720062

26.

Danijel Maletić

Đuriselo

0402992720027

27.

Srđan Maletić

Đuriselo

0703993720020

28.

Miloš Đirković

Đuriselo

0702994720036

 

SEKCIJA TREŠNJEVAK

 

 

78

Pavlović Nikola

Trešnjevak

2810007720016