Šumadijska liga 2013 - 2.kolo


GLINENI GOLUBOVI – TRAP

 

ŠUMADIJSKA LIGA

 

Rezultati drugog kola – Rača 16.06.2013. godine.-

L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

L.U. ''Karađorđe'' – Topola

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Maksimović Zoran

19

1. Šević Marko

17

2. Radosavljević Radisav

20

2. Jovanović Bojan

21

3. Marković Aleksandar

18

3.Šević Slavko

19

4. Stepanović Ljubiša

22

4.Radojković Vladimir

16

Ekipni rezultat

61

Ekipni rezultat

57

 

L.U. ''Jelen'' – Natalinci

L.U. ''Gradište'' – Rača

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Tanasijević Marjan

17

1. Milovanović Vlatko

20

2. Janković Saša

15

2. Blagojević Zoran

21

3. Borisavljević Dušan

9

3. Radojević Zoran

19

4. Glišić Dušan

16

4. Nikolić Jovica

16

Ekipni rezultat

48

Ekipni rezultat

60

 

L.U. ''Čačak'' – Čačak

L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Stojanović Dragan

21

1. Pilović Bogdan

18

2. Lazović Dragoljub

11

2. Kolović Darko

19

3. Janković Vladimir

17

3. Mršović Marjan

17

4. Karović Miljan

9

4. Sićević Milan

14

Ekipni rezultat

49

Ekipni rezultat

54

 

L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

L.U. ''Kosmaj'' – Sopot

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1.Dimitrijević Saša

18

1. Ilić Nikola

21

2. Ivaneža Branko

22

2. Todorović Momčilo

21

3. Nikolić Petar

15

3. Nikolić Boban

19

4. Aleksić Miloš

19

4. Pančić Miodrag

16

Ekipni rezultat

59

Ekipni rezultat

61

* Napomena: U ukupni rezultat ekipe ne ubraja se najslabiji rezultat

Pojedinačni plasman drugog kola Rača 16.06.2013. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Blagojević Zoran

Gradište

21+(19)=40 raspuc.

2. Stojanović Dragan

Čačak

21+(19)=40 raspuc.

3. Stepanović Ljubiša

Šumadija

22+(17)=39

4. Ilić Nikola

Kosmaj

21+(17)=38

5. Todorović Momčilo

Kosmaj

21+(16)=37

6. Ivaneža Branko

Rade Joksić

22+(14)=36

7. Jovanović Bojan

Karađorđe

21

8. Milovanović Vlatko

Gradite

20

8. Radosavljević Radisav

Šumadija

20

10. Maksimović Zoran

Šumadija

19

10. Radojević Zoran

Gradište

19

10. Kolović Darko

Kraljevo

19

10. Aleksić Miloš

Rade Joksić

19

10. Šević Slavko

Karađorđe

19

10. Nikolić Boban

Kosmaj

19

16. Pilović Bogdan

Kraljevo

18

16. Marković Aleksandar

Šumadija

18

16. Dimitrijević Saša

Rade Joksić

18

19. Janković Vladimir

Čačak

17

19. Mršović Marjan

Kraljevo

17

19. Tanasijević Marjan

Jelen

17

19. Šević Marko

Karađorđe

17

23. Glišić Dušan

Natalinci

16

23. Nikolić Jovica

Gradište

16

23. Radojković Vladimir

Karađorđe

16

23. Pančić Miodrag

Kosmaj

16

27. Janković Saša

Jelen

15

27. Nikolić Petar

Rade Joksić

15

29. Sićević Milan

Kraljevo

14

30. Lazović Dragoljub

Čačak

11

31 Karović Miljan

Čačak

9

32. Borisavljević Dušan

Jelen

9

  • Napomena: Plej of odlučuje o plasmanu u tom kolu,

ali neulazi u ukupan broj golubova za konačan plasman!

 

 

 

Ekipni plasman drugog kola: Rača 16.06.2013. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

61 raspuc.

2. L.U. ''Kosmaj'' – Sopot

61 raspuc.

3. L.U. ''Gradište'' – Rača

60

4. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

59

5. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

57

6. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

54

7. L.U. ''Čačak'' – Čačak

49

8. L.U. ''Jelen'' – Natalinci

48

 


 

 

 

 

Ekipni plasman posle drugog kola: Ježevica 09.06. i Rača 16.06.2013. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

128

2. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

124

3. L.U. ''Kosmaj'' – Sopot

121

4. L.U. ''Gradište'' – Rača

120

4. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

120

6. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

111

6. L.U. ''Čačak'' – Čačak

111

8. L.U. ''Jelen'' – Natalinci

89

 

 

 

 


 

Pojedinačni plasman posle drugog kola: Ježevica 09.06. i Rača 16.06.2013. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Blagojević Zoran

Gradište

44

2. Maksimović Zoran

Šumadija

43

2. Stojanović Dragan

Čačak

43

2. Jovanović Bojan

Karađorđe

43

2. Stepanović Ljubiša

Šumadija

43

2. Šević Slavko

Karađorđe

43

2. Ilić Nikola

Kosmaj

43

8. Radosavljević Radisav

Šumadija

42

9. Aleksić Miloš

Rade Joksić

41

9. Todorović Momčilo

Kosmaj

41

11. Kolović Darko

Kraljevo

40

12. Marković Aleksandar

Šumadija

39

12. Ivaneža Branko

Rade Joksić

39

14. Tanasijević Marjan

Jelen

37

14. Mršović Marjan

Kraljevo

37

14. Dimitrijević Saša

Rade Joksić

37

14. Radojević Zoran

Gradište

37

14. Nikolić Boban

Kosmaj

37

19. Janković Vladimir

Čačak

36

19. Milovanović Vlatko

Gradite

36

21. Nikolić Petar

Rade Joksić

35

21. Nikolić Jovica

Gradište

35

23. Pilović Bogdan

Kraljevo

34

24. Radojković Vladimir

Karađorđe

32

25. Karović Miljan

Čačak

30

26. Janković Saša

Jelen

28

27. Glišić Dušan

Natalinci

23

28. Lazarević Zoran

Karađorđe

21

29. Borisavljević Dušan

Jelen

18

30. Šević Marko

Karađorđe

17

31. Pančić Miodrag

Sopot

16

32. Šuluburić Momčilo

Čačak

14

33. Sićević Milan

Kraljevo

14

34. Joksimović Dobrica

Kraljevo

13

35. Lazović Dragoljub

Čačak

11

 

 

 

 

Kalendar takmičenja za 2013. godinu:

- Drugo kolo dana 16.06.2013. godine u Rači

- Treće kolo dana 30.06.2013. godine u Kraljevu

- Četvrto kolo dana 28.07.2013. godine u Natalincima

- Peto kolo dana 18.08.2013. godine u Topoli

- Šesto kolo dana 25.08.2013. godine u Kragujevcu

 

 

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.