Šumadijska liga 2013 - 4.kolo


GLINENI GOLUBOVI – TRAP

 

ŠUMADIJSKA LIGA

 

Rezultati četvrtog kola – Natalinci 28.07.2013. godine.

L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

L.U. ''Karađorđe'' – Topola

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Maksimović Zoran

25

1. Lazarević Zoran

22

2. Radosavljević Radisav

21

2. Jovanović Bojan

22

3. Marković Aleksandar

20

3.Šević Slavko

24

4. Stepanović Ljubiša

22

4.Radojković Vladimir

15

Ekipni rezultat

68

Ekipni rezultat

68

 

L.U. ''Jelen'' – Natalinci

L.U. ''Gradište'' – Rača

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Tanasijević Marjan

23

1. Milovanović Vlatko

21

2. Janković Saša

18

2. Blagojević Zoran

24

3. Borisavljević Dušan

18

3. Radojević Zoran

23

4. Glišić Dušan

22

4. Nikolić Jovica

22

Ekipni rezultat

63

Ekipni rezultat

69

 

L.U. ''Čačak'' – Čačak

L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Stojanović Dragan

23

1. Pilović Bogdan

23

2. Šuluburić Momčilo

19

2. Kolović Darko

21

3. Karović Miljan

23

3. Mršović Marjan

20

4.

-

4.

-

Ekipni rezultat

65

Ekipni rezultat

64

 

L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

L.U. ''Kosmaj'' – Sopot

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1.Dimitrijević Saša

24

1. Ilić Nikola

22

2. Ivaneža Branko

21

2. Todorović Momčilo

24

3. Nikolić Petar

22

3. Nikolić Boban

24

4. Aleksić Miloš

23

4. Pančić Miodrag

21

Ekipni rezultat

69

Ekipni rezultat

70

* Napomena: U ukupni rezultat ekipe ne ubraja se najslabiji rezultat

Pojedinačni plasman četvrtog kola Natalinci 28.07.2013. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Blagojević Zoran

Gradište

24+(24)=48

2. Dimitrijević Saša

Rade Joksić

24+(23)=47 raspuc.

3. Nikolić Boban

Kosmaj

24+(23)=47 raspuc.

4. Maksimović Zoran

Šumadija

25+(21)=46

5. Todorović Momčilo

Kosmaj

24+(20)=44

6. Šević Slavko

Karađorđe

24+(18)=42

7. Aleksić Miloš

Rade Joksić

23

7. Stojanović Dragan

Čačak

23

7. Radojević Zoran

Gradište

23

7. Pilović Bogdan

Kraljevo

23

7. Karović Miljan

Čačak

23

7. Tanasijević Marjan

Jelen

23

13. Jovanović Bojan

Karađorđe

22

13. Stepanović Ljubiša

Šumadija

22

13. Nikolić Jovica

Gradište

22

13. Nikolić Petar

Rade Joksić

22

13. Lazarević Zoran

Karađorđe

22

13. Ilić Nikola

Kosmaj

22

13. Glišić Dušan

Jelen

22

20. Ivaneža Branko

Rade Joksić

21

20. Kolović Darko

Kraljevo

21

20. Radosavljević Radisav

Šumadija

21

20. Pančić Miodrag

Kosmaj

21

20. Milovanović Vlatko

Gradite

21

25. Marković Aleksandar

Šumadija

20

25. Mršović Marjan

Kraljevo

20

27. Šuluburić Momčilo

Čačak

19

28. Borisavljević Dušan

Jelen

18

29. Janković Saša

Jelen

18

30. Radojković Vladimir

Karađorđe

15

  • Napomena: Plej of odlučuje o plasmanu u tom kolu,

ali ne ulazi u ukupan broj golubova za konačan plasman!

 

Ekipni plasman četvrtog kola: Natalinci 28.07.2013. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Kosmaj'' – Sopot

70

2. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

69 raspuc.

3. L.U. ''Gradište'' – Rača

69 raspuc.

4. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

68

4. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

68

6. L.U. ''Čačak'' – Čačak

65

7. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

64

8. L.U. ''Jelen'' – Natalinci

63

 


 

 

 

 

Ekipni plasman posle četvrtog kola: Ježevica 09.06., Rača 16.06., Kraljevo 30.06. i Natalinci 28.07.2013. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

263

2. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

254

3. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

252

3. L.U. ''Kosmaj'' – Sopot

252

5. L.U. ''Gradište'' – Rača

249

6. L.U. ''Čačak'' – Čačak

234

7. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

231

8. L.U. ''Jelen'' – Natalinci

206

 

 


 

Pojedinačni plasman posle četvrtog kola: Ježevica 09.06., Rača 16.06. Kraljevo 30.06. i Natalinci 28.07.2013. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Maksimović Zoran

Šumadija

90

2. Stepanović Ljubiša

Šumadija

89

2. Blagojević Zoran

Gradište

89

4. Jovanović Bojan

Karađorđe

88

4. Šević Slavko

Karađorđe

88

6. Aleksić Miloš

Rade Joksić

86

6. Stojanović Dragan

Čačak

86

8. Radosavljević Radisav

Šumadija

84

8. Todorović Momčilo

Kosmaj

84

10. Ivaneža Branko

Rade Joksić

83

10. Nikolić Boban

Kosmaj

83

12. Kolović Darko

Kraljevo

82

13. Ilić Nikola

Kosmaj

81

13. Dimitrijević Saša

Rade Joksić

81

15. Radojević Zoran

Gradište

79

16. Nikolić Jovica

Gradište

77

17. Tanasijević Marjan

Jelen

76

18. Milovanović Vlatko

Gradite

75

19. Marković Aleksandar

Šumadija

74

19. Nikolić Petar

Rade Joksić

74

19. Pilović Bogdan

Kraljevo

74

22. Mršović Marjan

Kraljevo

72

23. Janković Saša

Jelen

62

24. Radojković Vladimir

Karađorđe

61

25. Lazarević Zoran

Karađorđe

59

26. Pančić Miodrag

Sopot

57

27. Janković Vladimir

Čačak

54

27. Borisavljević Dušan

Jelen

54

29. Šuluburić Momčilo

Čačak

53

29. Karović Miljan

Čačak

53

31. Glišić Dušan

Jelen

45

32. Joksimović Dobrica

Kraljevo

31

33. Marjanović Marko

Jelen

20

34. Šević Marko

Karađorđe

17

34. Stojanović Goran

Čačak

17

36. Sićević Milan

Kraljevo

14

37. Lazović Dragoljub

Čačak

11

 

 

 

Kalendar takmičenja za 2013. godinu:

- Prvo kolo dana 09.06.2013. godine u Ježevici

- Drugo kolo dana 16.06.2013. godine u Rači

- Treće kolo dana 30.06.2013. godine u Kraljevu

- Četvrto kolo dana 28.07.2013. godine u Natalincima

- Peto kolo dana 18.08.2013. godine u Topoli

- Šesto kolo dana 25.08.2013. godine u Kragujevcu

 

 

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.