Šumadijska liga 2015. 5.kolo


GLINENI GOLUBOVI – TRAP

ŠUMADIJSKA LIGA

 

Rezultati petog kola – Kragujevac 23.08.2015. godine.- 

L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

L.U. ''Karađorđe'' – Topola

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Maksimović Zoran

18

1. Lazarević Zoran

21

2. Radosavljević Radisav

20

2. Jovanović Bojan

19

3. Stepanović Ljubiša

18

3.Šević Slavko

21

4.

-

4.Radojković Vladimir

8

Ekipni rezultat

56

Ekipni rezultat

61

 

L.U. ''Čačak'' – Čačak

L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Sokić Marko

23

1. Nikolić Petar

21

2. Perić Dejan

15

2. Kolović Darko

16

3. Pančić Miodrag

18

3. Dimitrijević Saša

21

4.

-

4. Mršović Marjan

19

Ekipni rezultat

56

Ekipni rezultat

61

 

L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

 

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Ivaneža Branko

24

 

-

2. Ružić Aleksandar

24

 

-

3. Stojanović Dragan

19

 

-

4. Aleksić Miloš

21

 

-

Ekipni rezultat

69

Ekipni rezultat

-

 * Napomena:  U ukupni rezultat ekipe ne ubraja se najslabiji rezultat

 Pojedinačni plasman petog kola Kragujevac 23.08.2015. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Aleksić Miloš

Rade Joksić

21+(23)=44

2. Ivaneža Branko

Rade Joksić

24+(15)=39 raspuc.

3. Lazarević Zoran

Karađorđe

21+(18)=39 raspuc.

4. Dimitrijević Saša

Rade Joksić

21+(18)=39 raspuc.

5. Sokić Marko

Čačak

23+(16)=39 raspuc.

6. Šević Slavko

Karađorđe

21+(17)=38

7. Ružić Aleksandar

Čačak

24

8. Nikolić Petar

Kraljevo

21

9. Radosavljević Radisav

Šumadija

20

10. Stojanović Dragan

Ježevica

19

10. Mršović Marjan

Kraljevo

19

10. Jovanović Bojan

Karađorđe

19

13. Stepanović Ljubiša

Šumadija

18

13. Maksimović Zoran

Šumadija

18

13. Pančić Miodrag

Čačak

18

16. Kolović Darko

Kraljevo

16

17. Perić Dejan

Čačak

15

18. Radojković Vladimir

Karađorđe

8

·        Napomena: Plej of odlučuje o plasmanu u tom kolu,

     ali neulazi u ukupan broj golubova za konačan plasman!

 

Ekipni plasman petog kola: Kragujevac 23.08.2015. godine.-

 

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

69

2. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

61 raspuc.

3. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

61 raspuc

4. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

56

4. L.U. ''Čačak'' – Čačak

56

 Ekipni plasman posle petog kola: Ježevica 15.06.,  Čačak 21.06.,  Topola 28.06.,  Kraljevo 16.08. i Kragujevac 23.08. 2015. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

321

2. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

320

3. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

301 raspuc.

4. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

301 raspuc.

5. L.U. ''Čačak'' – Čačak

300

 Pojedinačni plasman posle petog kola: Ježevica 15.06., Čačak 21.06., Topola 28.06.,  Kraljevo 16.08. i Kragujevac 23.08.2015. godine.-

Tabela:

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Šević Slavko

Karađorđe

110

2. Ružić Aleksandar

Čačak

109

3. Ivaneža Branko

Rade Joksić

108

4. Lazarević Zoran

Karađorđe

107

5. Pančić Miodrag

Čačak

103

5. Jovanović Bojan

Karađorđe

103

7. Aleksić Miloš

Rade Joksić

101

7. Stepanović Ljubiša

Šumadija

101

9. Maksimović Zoran

Šumadija

100

9. Stojanović Dragan

Ježevica

100

9. Radosavljević Radisav

Šumadija

100

9. Dimitrijević Saša

Rade Joksić

100

13. Kolović Darko

Kraljevo

99

13. Nikolić Petar

Kraljevo

99

15. Janković Dragan

Čačak

75

16. Mršović Marjan

Kraljevo

74

17. Radojković Vladimir

Karađorđe

68

18. Sokić Marko

Čačak

59

19. Janković Vladimir

Čačak

58

20. Lazarević Vladimir

Šumadija

51

21. Janjić Goran

Čačak

22

21. Šuluburić Momčilo

Čačak

22

23. Perić Dejan

Čačak

15

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.