Šumadijska liga 2019. 3.kolo


GLINENI GOLUBOVI – TRAP

ŠUMADIJSKA LIGA

 

Rezultati trećeg kola – Čačak 16.06.2019. godine.-

L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

L.U. ''Karađorđe'' – Topola

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Maksimović Zoran

16

1. Lazarević Zoran

17

2. Radosavljević Radisav

18

2. Šević Slavko

17

3. Stepanović Ljubiša

16

3. Šević Marko

14

4. Pavlović Saša

14

4. Todić Đorđe

17

Ekipni rezultat

50

Ekipni rezultat

51

 

L.U. ''Trstenik'' – Trstenik

L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1.

-

1. Kolović Darko

22

2.

-

2. Nikolić Petar

14

3.

-

3. Nikolić Rade

20

4.

-

4.

-

Ekipni rezultat

0

Ekipni rezultat

56

 

L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

L.U. ''Srebrnica'' – Stragari

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Ivaneža Branko

14

1. Kosovčević Mile

11

2. Aleksić Miloš

18

2. Kosovčević Lazar

7

3. Stojanović Dragan

18

3. Nikolić Nenad

7

4. Radosavljević Milan

15

4. Radovanović Đorđe

12

Ekipni rezultat

51

Ekipni rezultat

30

 

L.U. ''Karađorđe 2'' – Topola

L.U. ''Radiša Poštić'' – Mrčajevci

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Jovanović Bojan

19

1. Karović Miljan

19

2. Gavrilović Marko

12

2. Sokić Marko

21

3. Pavlović Ivan

19

3. Ružić Aleksandar

22

4. Pavlović Ivica

16

4. Stanković Milan

20

Ekipni rezultat

54

Ekipni rezultat

63

 

L.U. ''Branko Đonović'' – Arilje

L.U. ''Čačak'' – Čačak

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Radović Dobrosav

10

1. Petrović Nikola

11

2. Stojadinović Igor

19

2. Antonijević Aleksandar

18

3. Pančić Miodrag

17

3. Antonijević Mileta

12

4.

-

4.

-

Ekipni rezultat

46

Ekipni rezultat

41

 

L.U. ''Karađorđe 3'' – Topola

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Radojković Vlada

15

2. Glišić Dušan

14

3. Jovanović Miloš

8

4. Pavlović Dejan

11

Ekipni rezultat

40

 

* Napomena: U ukupni rezultat ekipe ne ubraja se najslabiji rezultat

 

 

 

Pojedinačni plasman trećeg kola Čačak 16.06.2019. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Ružić Aleksandar

Mrčajevci

22+(17)=39

2. Sokić Marko

Mrčajevci

21+(17)=38

3. Kolović Darko

Kraljevo

22+(14)=36

4. Nikolić Rade

Kraljevo

20+(13)=33

5. Karović Miljan

Mrčajevci

19+(13)=32

6. Stojadinović Igor

Arilje

19+(11)=30

7. Stanković Milan

Mrčajevci

20

8. Jovanović Bojan

Karađorđe

19

8. Pavlović Ivan

Karađorđe 2

19

10. Radosavljević Radisav

Šumadija

18

10. Aleksić Miloš

Rade Joksić

18

10. Stojanović Dragan

Rade Joksić

18

10. Antonijević Aleksandar

Čačak

18

14. Pančić Miodrag

Arilje

17

14. Todić Đorđe

Karađorđe

17

14. Lazarević Zoran

Karađorđe

17

14. Šević Slavko

Karađorđe

17

18. Maksimović Zoran

Šumadija

16

18. Pavlović Ivica

Karađorđe 2

16

18. Stepanović Ljubiša

Šumadija

16

21. Radojković Vlada

Karađorđe 3

15

21. Radosavljević Milan

Rade Joksić

15

23. Ivaneža Branko

Rade Joksić

14

23. Nikolić Petar

Kraljevo

14

23. Šević Marko

Karađorđe

14

23. Glišić Dušan

Karađorđe 3

14

23. Pavlović Saša

Šumadija

14

28. Gavrilović Marko

Karađorđe 2

12

28.Radovanović Đorđe

Srebrnica

12

28. Antonijević Mileta

Čačak

12

31. Kosovčević Mile

Srebrnica

11

31. Petrović Nikola

Čačak

11

31. Pavlović Dejan

Karađorđe 3

11

34. Radović Dobrosav

Arilje

10

35. Jovanović Miloš

Karađorđe 3

8

36. Kosovčević Lazar

Srebrnica

7

36. Nikolić Nenad

Srebrnica

7

  • Napomena: Plej of odlučuje o plasmanu u tom kolu,

ali ne ulazi u ukupan broj golubova za konačan plasman!

 

Ekipnip plasman trećeg kola: Čačak 16.06.2019. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Radiša Poštić'' – Mrčajevci

63

2. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

56

3. L.U. ''Karađorđe 2'' – Topola

54

4. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

51

4. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

51

6. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

50

7. L.U. ''Branko Đonović'' – Arilje

46

8. L.U. ''Čačak'' – Čačak

41

9. L.U. ''Karađorđe 3'' – Topola

40

10. L.U. ''Srebrnica'' – Stragari

30

11. L.U. ''Trstenik'' – Trstenik

0

 

 

Ekipni plasman posle trećeg kola: Ježevica 02.06., Topola 09.06. i Čačak 16.06.2019. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Radiša Poštić'' – Mrčajevci

184

2. L.U. ''Karađorđe 2'' – Topola

167

3. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

162

4. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

160

5. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

156

6. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

153

7. L.U. ''Branko Đonović'' – Arilje

148

8. L.U. ''Čačak'' – Čačak

138

9. L.U. ''Srebrnica'' – Stragari

90

10. L.U. ''Karađorđe 3'' – Topola

85

11. L.U. ''Trstenik'' – Trstenik

22

 

Pojedinačni plasman posle trećeg kola: Ježevica 02.06., Topola 09.06. i Čačak 16.06.2019. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Ružić Aleksandar

Mrčajevci

66

2. Stanković Milan

Mrčajevci

60

3. Stojadinović Igor

Arilje

58

3. Sokić Marko

Mrčajevci

58

5. Aleksić Miloš

Rade Joksić

57

5. Kolović Darko

Kraljevo

57

7. Pavlović Ivan

Karađorđe 2

56

7. Jovanović Bojan

Karađorđe

56

9. Stepanović Ljubiša

Šumadija

55

9. Pavlović Ivica

Karađorđe 2

55

11. Antonijević Aleksandar

Čačak

54

11. Radosavljević Radisav

Šumadija

54

13. Šević Slavko

Karađorđe

53

13. Stojanović Dragan

Rade Joksić

53

15. Lazarević Zoran

Karađorđe

52

15. Radosavljević Milan

Rade Joksić

52

17. Karović Miljan

Mrčajevci

50

18. Pančić Miodrag

Arilje

48

18. Todić Đorđe

Karađorđe

48

20. Maksimović Zoran

Šumadija

47

20. Nikolić Petar

Kraljevo

47

22. Šević Marko

Karađorđe

45

23. Gavrilović Marko

Karađorđe 2

43

24. Antonijević Mileta

Čačak

42

25. Ivaneža Branko

Rade Joksić

41

26. Radović Dobrosav

Arilje

37

27. Glišić Dušan

Karađorđe 3

35

28. Dimitrijević Saša

Kraljevo

34

29. Kosovčević Mile

Srebrnica

30

30. Radojković Vladimir

Karađorđe 3

29

31. Kosovčević Lazar

Srebrnica

28

32. Petrović Nikola

Čačak

26

33. Pavlović Saša

Šumadija

25

34. Radovanović Đorđe

Srebrnica

24

35. Nikolić Rade

Kraljevo

20

36. Jovanović Miloš

Karađorđe 3

18

37. Mršović Marjan

Kraljevo

17

38. Petrović Jovan

Čačak

16

38. Nikolić Nenad

Srebrnica

16

40. Todorović Danijel

Trstenik

12

41. Kovačević Miljan

Arilje

11

41. Pavlović Dejan

Karađorđe 3

11

43. Petrović Dušan

Trstenik

10

44. Jovanović Nikola

Karađorđe 3

9

45. Kosovčević Stevan

Srebrnica

8

 

Kalendar takmičenja za 2019. godinu:

- Četvrto kolo dana 21.07.2019. godine u Blaznavi

- Peto kolo dana 11.08.2019. godine u Stragarima

- Šesto kolo dana 18.08.2019. godine u Kraljevu

- Sedmo kolo dana 25.08.2019. godine u Kragujevcu

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.