Šumadijska liga 2019. 6.kolo


GLINENI GOLUBOVI – TRAP

 

ŠUMADIJSKA LIGA

 

Rezultati šestog kola – Kraljevo 18.08.2019. godine.-

L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

L.U. ''Karađorđe'' – Topola

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Maksimović Zoran

20

1. Lazarević Zoran

19

2. Radosavljević Radisav

20

2. Šević Slavko

20

3. Stepanović Ljubiša

20

3. Šević Marko

21

4. Pavlović Saša

20

4. Todić Đorđe

18

Ekipni rezultat

60

Ekipni rezultat

60

 

L.U. ''Trstenik'' – Trstenik

L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1.

-

1. Kolović Darko

20

2.

-

2. Nikolić Petar

17

3.

-

3. Mršović Marjan

16

4.

-

4. Dimitrijević Saša

18

Ekipni rezultat

0

Ekipni rezultat

55

 

L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

L.U. ''Srebrnica'' – Stragari

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Ivaneža Branko

22

1. Kosovčević Lazar

11

2. Aleksić Miloš

19

2.

-

3. Stojanović Dragan

19

3.

-

4. Radisavljević Milan

18

4.

-

Ekipni rezultat

60

Ekipni rezultat

11

 

L.U. ''Karađorđe 2'' – Topola

L.U. ''Radiša Poštić'' – Mrčajevci

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Jovanović Bojan

18

1. Karović Miljan

22

2. Pavlović Ivan

22

2. Sokić Marko

19

3. Pavlović Ivica

23

3. Ružić Aleksandar

25

4.

-

4.

-

Ekipni rezultat

63

Ekipni rezultat

66

 

L.U. ''Branko Đonović'' – Arilje

L.U. ''Čačak'' – Čačak

Prezime i ime

Ukupno golubova

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Radović Dobrosav

22

1. Antonijević Aleksandar

20

2. Stojadinović Igor

17

2. Antonijević Mileta

15

3. Pančić Miodrag

18

3.Purić Darko

10

4.

-

4.

-

Ekipni rezultat

57

Ekipni rezultat

45

 

L.U. ''Karađorđe 3'' – Topola

Prezime i ime

Ukupno golubova

1. Radojković Vlada

16

2. Prodanvović Mihajlo

14

3.

-

4.

-

Ekipni rezultat

30

 

* Napomena: U ukupni rezultat ekipe ne ubraja se najslabiji rezultat

 

 

 

Pojedinačni plasman šestog kola Kraljevo 18.08.2019. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Ružić Aleksandar

Mrčajevci

25+(18)=43

2. Radović Dobrosav

Arilje

22+(20)=42 raspuc.

3. Karović Miljan

Mrčajevci

22+(20)=42 raspuc.

4. Pavlović Ivica

Karađorđe 2

23+(18)=41

5. Ivaneža Branko

Rade Joksić

22+(17)=39

6. Pavlović Ivan

Karađorđe 2

22+(16)=38

7. Šević Marko

Karađorđe

21

8. Maksimović Zoran

Šumadija

20

8. Antonijević Aleksandar

Čačak

20

8. Stepanović Ljubiša

Šumadija

20

8. Šević Slavko

Karađorđe

20

8. Radosavljević Radisav

Šumadija

20

8. Kolović Darko

Kraljevo

20

8. Pavlović Saša

Šumadija

20

15. Aleksić Miloš

Rade Joksić

19

16. Sokić Marko

Mrčajevci

19

16. Lazarević Zoran

Karađorđe

19

16. Stojanović Dragan

Rade Joksić

19

19. Dimitrijević Saša

Kraljevo

18

19. Jovanović Bojan

Karađorđe

18

19. Todić Đorđe

Karađorđe

18

19. Pančić Miodrag

Arilje

18

19. Radisavljević Milan

Rade Joksić

18

24. Nikolić Petar

Kraljevo

17

24. Stojadinović Igor

Arilje

17

26. Mršović Marjan

Kraljevo

16

26. Radojković Vlada

Karađorđe 3

16

28. Antonijević Mileta

Čačak

15

29. Prodanović Mihajlo

Karađorđe 3

14

30. Kosovčević Lazar

Srebrnica

11

31. Purić Darko

Čačak

10

  • Napomena: Plej of odlučuje o plasmanu u tom kolu,

ali ne ulazi u ukupan broj golubova za konačan plasman!

 

Ekipnip plasman šestog kola: Kraljevo 18.08.2019. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Radiša Poštić'' – Mrčajevci

66

2. L.U. ''Karađorđe 2'' – Topola

63

3. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

60 raspuc.

4. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

60 raspuc.

5. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

60 raspuc.

6. L.U. ''Branko Đonović'' – Arilje

57

7. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

55

8. L.U. ''Čačak'' – Čačak

45

9. L.U. ''Karađorđe 3'' – Topola

30

10. L.U. ''Srebrnica'' – Stragari

11

11. L.U. ''Trstenik'' – Trstenik

0

 

 

Ekipni plasman posle šestog kola: Ježevica 02.06., Topola 09.06., Čačak 16.06., Blaznava 21.07. , Stragari 11.08. i Kraljevo 18.08.2019. godine.-

Tabela:

L. U.

Ukupno Golubova

1. L.U. ''Radiša Poštić'' – Mrčajevci

365

2. L.U. ''Karađorđe 2'' – Topola

344

3. L.U. ''Rade Joksić'' – Ježevica

340

4. L.U. ''Karađorđe'' – Topola

339

5. L.U. ''Šumadija'' – Kragujevac

337

6. L.U. ''Kraljevo'' – Kraljevo

327

7. L.U. ''Branko Đonović'' – Arilje

317

8. L.U. ''Čačak'' – Čačak

265

9. L.U. ''Karađorđe 3'' – Topola

196

10. L.U. ''Srebrnica'' – Stragari

157

11. L.U. ''Trstenik'' – Trstenik

22

 

Pojedinačni plasman posle šestog kola: Ježevica 02.06., Topola 09.06., Čačak 16.06., Blaznava 21.07., Stragari 11.08. i Kraljevo 18.08.2019. god.

Prezime i ime

L. U.

Broj golubova

1. Ružić Aleksandar

Mrčajevci

136

2. Pavlović Ivan

Karađorđe 2

118

3. Aleksić Miloš

Rade Joksić

117

3. Radosavljević Radisav

Šumadija

117

3. Pavlović Ivica

Karađorđe 2

117

6. Stepanović Ljubiša

Šumadija

116

6. Kolović Darko

Kraljevo

116

8. Šević Slavko

Karađorđe

115

9. Sokić Marko

Mrčajevci

114

10. Lazarević Zoran

Karađorđe

113

11. Stojadinović Igor

Arilje

112

12. Antonijević Aleksandar

Čačak

111

13. Jovanović Bojan

Karađorđe

109

14. Šević Marko

Karađorđe

107

15. Stojanović Dragan

Rade Joksić

106

16. Karović Miljan

Mrčajevci

105

17. Todić Đorđe

Karađorđe

104

17. Ivaneža Branko

Rade Joksić

104

19. Pančić Miodrag

Arilje

103

20. Maksimović Zoran

Šumadija

102

21. Nikolić Petar

Kraljevo

99

22. Radović Dobrosav

Arilje

90

23. Radosavljević Milan

Rade Joksić

87

24. Antonijević Mileta

Čačak

85

25. Radojković Vladimir

Karađorđe 3

80

26. Pavlović Saša

Šumadija

78

27. Dimitrijević Saša

Kraljevo

69

28. Kosovčević Lazar

Srebrnica

67

29. Gavrilović Marko

Karađorđe 2

64

30. Stanković Milan

Mrčajevci

60

31. Nikolić Rade

Kraljevo

58

32. Glišić Dušan

Karađorđe 3

49

33. Mršović Marjan

Kraljevo

48

34. Kosovčević Mile

Srebrnica

47

35. Petrović Nikola

Čačak

41

36. Pavlović Dejan

Karađorđe 3

37

37. Radovanović Đorđe

Srebrnica

35

38. Prodanović Mihajlo

Karađorđe 3

32

39. Nikolić Nenad

Srebrnica

22

40. Đorđević Darko

Arilje

21

41. Purić Darko

Čačak

20

42. Jovanović Miloš

Karađorđe 3

18

43. Petrović Jovan

Čačak

16

44. Todorović Danijel

Trstenik

12

45. Kovačević Miljan

Arilje

11

46. Petrović Dušan

Trstenik

10

47 Jovanović Nikola

Karađorđe 3

9

48. Kosovčević Stevan

Srebrnica

8

 

Kalendar takmičenja za 2019. godinu:

- Sedmo kolo dana 25.08.2019. godine u Kragujevcu

 

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.