Sekcija "Kremenac"


Lovačka sekcija "Kremenac"

Lovačka sekcija "Kremenac" obuhvata teritoriju naseljenih mesta: Vinjište, Goločelo, Đuriselo i Dragobraća.

Članovi Saveta sekcije "Kremenac":

Stojanović Boban - Predsednik Saveta

Đorđević Milan

Raković Srđan

Mojsić Miloš

Šarčević Živan

Gvozdenović Goran

Mitrović Saša

Barać Igor

Milutinović Ivan

Foto galerija sekcije "Kremenac"

 

Vesti sekcije "Kremenac"