Vesti


Чланарина за ловну 2022/23. годину

 ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

СКУПШТИНА
Број: 896
Датум: 28. децембра 2021. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Скупштина, на основу члана 11. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 667 од 28. 09. 2021. године, на  седници одржаној дана 28. децембра 2021. године, донела је

 

Чланарина за чланове Удружења за 2022/23. ловну годину

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ који лове ситну дивљач уплаћују чланарину у износу 13.0000,00динара.Уплата чланарине вршиће се у пет рата закључно са 31.05.2022.године

          I   рата до 31.01.2022.године у износу    2.600,00 динара

          II  рата до 28.02.2022.године у износу    2.600,00 динара

          III рата до 31.03.2022.године у износу    2.600,00 динара

          IV рата до 30.04.2022.године у износу    2.600,00 динара

          V рата до 31.05.2022.године у износу     2.600,00 динара

Чланарина за ловце који лове срнећу дивљач у обавези су да измире чланарину у износу од  14.500,00 динара у целости и све обавезе према ЛУ „Шумадија“Крагујевац  до почетка ловне сезоне на срндаћа .

 

Чланарина за ловце који лове на дивље свиње у обавези су да измире чланарину у износу од  14.500,00 динара  у целости и све обавезе према ЛУ „Шумадија“Крагујевац  до почетка ловна  на д.свиње .

 

Чланарина за ловце који лове срндаћа и дивљу свињу у обавези су да измире чланарину у износу од  16.000,00 динара у целости и све обавезе према ЛУ „Шумадија“Крагујевац  до почетка ловне сезоне на срндаћа и дивљу свињу.

 

НОВИ ЧЛАНОВИ који се први пут учлањују у ЛУ „ Шумадија“ уплаћују 15.100,00 динара .

ПОВРАТНИЦИ ловци који су већ били чланови ЛУ „Шумадија“ , а који су направили паузу у уплати чланарине до 2 године , уплаћују 14.500,00 динара.

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ – плаћују 5.800,00

СТАРОСНИ ЧЛАНОВИ плаћају 8.400,00динара

 

ПОМАЖУЋИ ЧЛАНОВИ који не желе да прекину чланство у Удржењу плаћају чланарину у износу 4.500,00 динара.

ПРИПРАВНИЦИ- приправничка чланарина ,  плаћају 6.000,00 динара-бруто износ са пдв-ом  на име организовања теоријско – практичне обуке и организовања полагања ловачког испита , а по положеном ловачком испиту уплаћују чланарину као редовни чланови 13.000,00 динара.

 

                                                            Председник  Скупштине ЛУ „Шумадија“

Бојан Стевановић

                                       

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU