Vesti


Чланарина за ловну 2023/24. годину

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

СКУПШТИНА
Број:741
Датум: 22. децембра 2022. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Скупштина, на основу члана 11. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број број 895/1 од 28. децембра 2021. године, на седници одржаној 22. децембра 2022. године, усвојила је

 

О Д Л У К У

 

Усваја се  Финансијски план са предлогом чланарине за ловну 2023/2024. годину.

Чланарина износи 15.000 динара за редовне чланове за оне који лове само ситну дивљач, 16.500 за повратнике који су паузирали до 2 године, 17.100 за нове чланове и повратнике преко 2 године, 9.560 за старосне и 6.560 за почасне чланове, помажући 5.500, уз доплату чланарине од 1.500 динара за ловце који лове срндаћа и доплата од 1.500 динара за ловце који лове свиње.

Накнада за организацију и полагање ловачког испита износи 6.000 динара.

 

 

 

                                                                                  ПРЕСЕДНИК,

                                                                              Бојан Стевановић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU