Vesti


ОДЛУКА О ВИСИНИ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА ЗА 2020/21 ЛОВНУ ГОДИНУ

На основу чл.11 Статута  Ловачког удружења „Шумадија“ из Крагујевца на седници Скупштине ,одржаној дана 24.12.2019.године , донета је :

 

О  Д  Л  У  К  А

о висини уплате чланарине за чланове Удружења за 2020/21 ловну годину

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ уплаћују чланарину у износу 12.0000,00динара.Уплата чланарине вршиће се у пет рата закључно са 31.05.2020.године

 

          I   рата до 31.01.2020.године у износу    2.400,00 динара

          II  рата до 29.02.2020.године у износу    2.400,00 динара

          III рата до 31.03.2020.године у износу   2.400,00 динара

          IV рата до 30.04.2020.године у износу   2.400,00 динара

          V рата до 31.05.2020.године у износу     2.400,00 динара

 

  • све неизмирене уплате до 31.05.2020.године увећавају се10%  тј. максимални износ чланарине је 13.200,00 динара.  .

 

Ловци који иду у лов на срндаћа у обавези су да измире чланарину у целости и све обавезе према ЛУ „Шумадија“Крагујевац  до почетка ловне сезоне на срндаћа .

 

НОВИ ЧЛАНОВИ који се први пут учлањују у ЛУ „ Шумадија“ уплаћују 14.100,00 динара до 31.05.2020.године , а након маја месеца на укупан дуг иде увећање од 10%.

 

ПОВРАТНИЦИ ловци који су већ били чланови ЛУ „Шумадија“ , а који су направили паузу у уплати чланарине од 2 године , уплаћују 13.500,00 динара. до 31.05.2020.године , а након маја месеца на укупан дуг иде увећање од 10%.

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ – плаћују 5.500,00 до 31.05.2020.године , а након маја месеца на укупан дуг иде увећање од 10%.

 

СТАРОСНИ ЧЛАНОВИ плаћају 7.900,00динара до 31.05.2020.године , а након маја месеца на укупан дуг иде увећање од 10%.

 

ПОМАЖУЋИ ЧЛАНОВИ који не желе да прекину чланство у Удржењу плаћају чланарину у износу 4.500,00 динара.

 

ПРИПРАВНИЦИ- приправничка чланарина ,  плаћају 4.500,00 динара-бруто износ са пдв-ом  на име организовања теоријско – практичне обуке и организовања полагања ловачког испита , а по положеном ловачком испиту уплаћују чланарину као редовни чланови 12.000,00 динара.

 

 

 

                                                             Председник Скупштине ЛУ „Шумадија“

                                                                    с.р. Бојан Стевановић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU