Vesti


Одлука о давању овлашћења

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР

Број:
Датум: 04. мај 2023. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 748 од 22. 12. 2022. године, на седници одржаној дана 04. маја 2023. године, овластио је

 

 

О Д Л У К У

о давању овлашћења

 

За писање и издавање дозвола за појединачни лов крупне дивљачи ОВЛАШЋУЈУ СЕ следећа лица :

 

Секција

Овлашћена лица за писање и издавање дозвола

Кординатори лова секције у оквиру насељеног места

ВОДОЈАЖА

 

А.Ливаде

 

Грошница Г.Мала

 

 

Ердеч и Грошница Д.Мала

 

Корићани

 

Милош Вукојичић

зам: Дејан Мићаковић

 

Марко Карајовић

зам: Милутиновић Миленко

 

Ненад Вранић

зам: Стефан Вишњић

 

Мирослав Биорац

зам: Дејан Милуновић

 

Милош Вукојичић

зам: Дејан Мићаковић

 

Марко Карајовић

зам: Милутиновић Миленко

 

Ненад Вранић

зам: Стефан Вишњић

 

Мирослав Биорац

зам: Дејан Милуновић

ЖЕЖЕЉ

 

В.Сугубине

Г.Сабанта

 

Д.Сабанта

 

Баљковац

 

Букоровац

Илићево

Теферич

Јабучје

 

 

Бојан Алексић

Зам: Аца Радовановић

 

Горан Петровић

 

Никола Јовић

 

Милан Јевтовић

Милан Јевтовић

Милан Јевтовић

Милан Јевтовић

 

 

Бојан Алексић

Зам: Аца Радовановић

 

Горан Петровић

 

Никола Јовић

 

Милан Јевтовић

Аца Живановић

Момчило Милошевић

Владан Васиљевић

Секција

Овлашћена лица за писање и издавање дозвола

Кординатори лова секције у оквиру насељеног места

СОБОВИЦА

 

Чумић

Г.Јарушице

Опорница

 

Десимировац

 

 

Лужнице

 

 

 

 

Милош Миленковић

Зам: Славиша Милић

 

Предраг Гајић

Зам: Владимир Милић

 

Предраг Срећковић

Зам: Ненад Срећковић

 

 

Милош Миленковић

Марко Томић

Небојша Вучковић

 

Бојан Ђекић

 

 

Предраг Срећковић

 

ЦЕРЈАК

 

Н.Милановац

Цветојевац

Јовановац

Петровац

 

Ресник

 

 

Бојан Стевановић

Бојан Стевановић

Бојан Стевановић

Бојан Стевановић

 

Марко Симић

 

 

Бојан Стевановић

 

 

 

 

Бојан Стевановић

ЦРНИ ВРХ

 

Велике Пчелице

 

 

Александар Панић

Зам: Ђорђе Маринковић

 

 

Александар Панић

Зам: Ђорђе Маринковић

ДУЛЕНЕ

 

Дулене

 

 

Горан Марковић

Зам: Голуб Гребовић

 

 

Горан Марковић

 

КРЕМЕНАЦ

 

Драгобраћа

 

Ђурисело

Голочело

 

Вињиште

 

 

Бобан Стојановић

Зам: Милош Благојевић

 

 

Александар Попадић

Зам: Ђорђе Нешовић

Иван Бараћ

Александар Бошковић

Зам: Марко Миленковић

Горан Гвозденовић

Зам: Срђан Вучићевић

РУЈЕВИЦА

 

Рогојевац

Кутлово

Драча

Дреновац

М.Пчелице

 

 

Никола Павловић

Никола Павловић

Никола Павловић

Никола Павловић

Никола Павловић

 

 

Александар Симовић

Милош Петровић

Милан Ристић

Саша Милаковић

Дејан Гајић

 

УГЉЕШНИЦА

 

Г.Грбице

 

Д.Грбице

 

Поскурице

 

Шљивовац

 

Селиште

 

Пајазитово

 

Миронић

 

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

 

Драган Петровић

 

Милан Симић

 

Небојша Димитријевић

 

Алекса Аврамовић

 

Драган Тодорчевић

 

Милош Недељковић

 

Зоран Стевановић

ПАРЛОГ

 

Г.Комарице

 

Маршић

 

Корман

 

 

 

Владан Јанковић

 

Владан Јанковић

 

Владан Јанковић

 

 

Миодраг Милошевић

Зам: Аца Милосавњевић

Милош Павловић

Зам: Дмитар Павловић

Бранко Васиљевић

Зам: Милан Крстић

ТРЕШЊЕВАК

 

 

Горан Радовановић

Зам: Мирослав Чаировић

Горан Радовановић

Зам: Чедомир Петровић

Зам: Мирослав Чаировић

ОСАОНИЦА

 

Д.Комарице

 

Ботуње

 

 

Зоран Миливојевић

 

Зоран Миливојевић

 

 

Зоран Миливојевић

Зам: Драган Милосављевић

Зам: Милинко Богосављевић

ПРЕДСЕДНИК

 

Предраг Џајевић

''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР

Број:

Датум: 04. мај 2023. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 748 од 22. 12. 2022. године, на седници одржаној дана 04. маја 2023. године, овластио је

 

 

О Д Л У К У

о усвајању зборних места у лову на Срндаћа

 

УСВАЈАЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ЗБОРНА МЕСТА :


 

 

Секција

Зборна места по насељеним местима у оквиру секције

ВОДОЈАЖА

 

А.Ливаде

 

Грошница Г.Мала

 

 

Ердеч и Грошница Д.Мала

 

Корићани

 

 

Дом у А.Ливадама

 

Миленкова трла

 

 

Ловачки дом у Ердечу

 

Код гробља

ЖЕЖЕЉ

 

В.Сугубине

Г.Сабанта

 

Д.Сабанта

 

Баљковац

 

Букоровац

Илићево

Теферич

Јабучје

 

 

Скретање за марковицку реку

Код ловачког дома

 

Код Горанове стругаре

 

Ловачка кућа Баљковац

 

Код ловачке куће Букоровац - Пожар

Ловачка кућа Илићево

Матанова викендица

Код дома у Јабучју

Секција

Зборна места по насељеним местима у оквиру секције

СОБОВИЦА

 

Чумић

Г.Јарушице

Опорница

 

Десимировац

 

 

Лужнице

 

 

 

Код кремењаче

Код ловачког дома

Код дома

 

Мирков бунар

 

 

Код ловачког дома

 

ЦЕРЈАК

 

Н.Милановац

Цветојевац

Јовановац

Петровац

 

Ресник

 

 

Ловачки дом у Н.Милановцу

Ловачки дом у Н.Милановцу

Ловачки дом у Н.Милановцу

 

 

Код дома

ЦРНИ ВРХ

 

Велике Пчелице

 

 

Задружне штале

ДУЛЕНЕ

 

Дулене

 

 

Папетњара

КРЕМЕНАЦ

 

Драгобраћа

 

Ђурисело

Голочело

 

Вињиште

 

 

Грљанова кућа

 

 

Порта

 

Гавриловића мала

РУЈЕВИЦА

 

Рогојевац

Кутлово

Драча

Дреновац

М.Пчелице

 

 

Волијера

Ловачка кућа

Стара школа

Ловачка кућа

Гасовод

УГЉЕШНИЦА

 

Г.Грбице

 

Д.Грбице

 

Поскурице

 

Шљивовац

 

Селиште

 

Пајазитово

 

Миронић

 

 

Аутобуска станица

 

Продавница код терена у Д.Грбицама

 

Код дома у Поскурицама

 

Код дома у Шљивовцу

 

Код продавнице - ваге

 

Код ловачке куће у Пајазитову

 

Код дома у Миронићу

ПАРЛОГ

 

Г.Комарице

 

Маршић

 

Корман

 

 

 

Раскрсница путева за метеорологе и Црни врх ( Сипут )

Стара кућа

 

Ловачки дом

ТРЕШЊЕВАК

 

 

Ловачки дом у Трешњеваку

ОСАОНИЦА

 

Д.Комарице

 

Ботуње

 

 

Ловачка кућа потез попове ливаде

 

ПРЕДСЕДНИК

 

Предраг Џајевић

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU