Vesti


Одлука о давању овлашћења

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР

Број: 531
Датум:  09. мај 2024. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 1182 од 28. 12. 2023. године, на седници одржаној дана  09. маја 2024. године, овластио  је

 

 

О Д Л У К У

о давању овлашћења

 

            За писање и издавање дозвола за појединачни лов крупне дивљачи ОВЛАШЋУЈУ СЕ следећа лица :

 

Секција

Овлашћена лица за писање и издавање дозвола

Кординатори лова секције у оквиру насељеног места

ВОДОЈАЖА

 

 А.Ливаде

 

 

 

Грошница Г.Мала

 

 

Ердеч  

 

 

 

ГрошницаД.Мала

 

 

 

Корићани

 

 

Милош Вукојичић

зам: Дејан Мићаковић

Милан Луковић

 

Милутиновић Миленко

Зам : Марко Карајовић

 

Ненад Вранић

Зам:Милан Марашевић

Зарић Александар

 

Влада Ђоковић

зам: Стефан Вишњић

Иван Ивановић

 

Мирослав Биорац

зам: Милан Ђорђевић

 

 

Милош Вукојичић

зам: Дејан Мићаковић

Милан Луковић

 

Милутиновић Миленко

зам: Марко Карајовић

 

Ненад Вранић

Зам:Милан Марашевић

Зарић Александар

 

Влада Ђоковић

зам: Стефан Вишњић

Иван Ивановић

 

Мирослав Биорац

зам: Милан Ђорђевић

ЖЕЖЕЉ

 

В.Сугубине

Г.Сабанта

 

Д.Сабанта

 

Баљковац

Букоровац

Илићево

Теферич

               Јабучје

Ждраљица

 

 

Бојан Алексић

Аца Радовановић

 

Предраг Миловановић

 

Никола Јовић

Милан Јевтовић

Никола Јовић

Милан Јевтовић

Милан Јевтовић

Никола Јовић

 

 

Иван Петровић

Аца Радовановић

Зам : Милан Беговић

Предраг Миловановић

 

Никола Јовић

Милан Јевтовић

Горан Станојевић

Марко Матановић

Горан Васиљевић

Дејан Марашевић

Секција

Овлашћена лица за писање и издавање дозвола

Кординатори лова секције у оквиру насељеног места

СОБОВИЦА

 

Чумић

 

Г.Јарушице

 

Опорница

 

Десимировац

 

 

Лужнице

 

 

 

Милош Максимовић стр.служба

 

Иван Домановић

 

Небојша Вучковић

 

Предраг Гајић

 

 

Ђорђе Живановић

 

 

 

Милош Максимовић стр.служ

 

Иван Домановић

Зам : Звонко Ђоковић

Небојша Вучковић

Зам: Никола Ристић

Предраг Гајић

Зам : Слободан Андровић

 

Ђорђе Живановић

Небојша Цветковић

 

ЦЕРЈАК

 

Н.Милановац

Цветојевац

Петровац

 

Ресник

 

 

Владимир Николић

Бојан Стевановић

Зам: Небојша Тодорић

 

Марко Симић

Милан Ерић

 

 

Бојан Стевановић

 

 

 

Милан Прокић

 

ЦРНИ ВРХ

 

Велике Пчелице

 

 

Александар Панић

Зам: Ђорђе Маринковић

 

 

Александар Панић

Ђорђе Маринковић

Горан Ћуковић

ДУЛЕНЕ

 

Дулене

 

 

Горан Марковић

Зам: Голуб Гребовић

 

 

Горан Марковић

 

КРЕМЕНАЦ

 

Драгобраћа

 

Ђурисело

Голочело

 

Вињиште

 

 

Бобан Стојановић

Зам: Александар Попадић

Бобан Стојановић

Милош Благојевић

Зам:Срђан Раковић

Милош Благојевић

Зам:Срђан Раковић

 

 

Александар Попадић

 

Александар Попадић

Милош Благојевић

 

Ђорђе Димитријевић

РУЈЕВИЦА

 

Рогојевац

Кутлово

Драча

Дреновац

М.Пчелице

Прекопеча

 

 

Никола Павловић

Никола Павловић

Никола Павловић

Никола Павловић

Никола Павловић

Никола Павловић

 

 

Александар Степовић

Милош Петровић

Милан Ристић

Саша Милаковић

Дејан Гајић

Милосав Зимоњић

УГЉЕШНИЦА

 

Г.Грбице

 

Д.Грбице

 

Поскурице

 

Шљивовац

 

Селиште

 

Пајазитово

 

Миронић

 

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

Драган Губеринић

 

 

Драган Петровић

 

Милош Обрадовић

 

Небојша Димитријевић

 

Алекса Аврамовић

 

Драган Тодорчевић

 

Славиша Гајић

 

Зоран Стевановић

ПАРЛОГ

 

Г.Комарице

 

 

Маршић

 

Корман

 

 

 

Владан Јанковић

 

 

Владан Јанковић

 

Владан Јанковић

 

 

Милош Радосављевић

Зам: Аца Милосавњевић

Иван Нешић

Милош Павловић

Зам: Дмитар Павловић

Милан Крстић

Зам: Бранко Васиљевић

ТРЕШЊЕВАК

 

 

Горан Радовановић

Зам: Мирослав Чаировић

Горан Радовановић

Зам: Чедомир Петровић

Зам: Мирослав Чаировић

ОСАОНИЦА

 

 Д.Комарице

 

Ботуње

 

 

Зоран Миливојевић

 

Зоран Миливојевић

 

 

Зоран Миливојевић

Зам: Милинко Богосављевић

Зам: Ненад Вељковић

           

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                                                               Предраг Џајевић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU