Vesti


Одлука о почетку јесење сезоне лова

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР
Број:566
Датум: 29. септембра 2022. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 895/1 од 28. 12. 2021. године, на седници одржаној дана 29. септембра 2022. године, донео је

 

 

 

О Д Л У К У

о почетку јесење сезоне лова

 

 

 

Лов ситне дивљачи, фазана ће почети 16.10.2022. године, лови се 11 недеља, уколико се не испуни годишњи план острела ловиће се 12-а недеља 02.01.2023. године. Зец се лови четврте и пете недеље, 06.11.2022 и 13.11.2022. године.

Лови се од 07,00-14,00 часова у октобру и новембру месецу, а од 07,30 до 14,30 у децембру и јануару месецу.

Дивље свиње се групно лове од 06.11.2022. године, уз договор са стручном службом Удружења.

У договору са стручном службом и секцијама, од 01.10.2021. године, организовати лов срна и ланади, по секцијама за ловце Удружења и за потребе Удружења.

Од 16.10.2021. године, острел предатора ће се стимулисати у износу од 500,00 динара за лисицу и 1.000,00 за шакала, а тај износ ће се одбијати од износа чланарине за следећу годину.

Обавезују се председници секција да до 07.10.2022. године доставе списак зборних места, за лов Д.Свиња погоном са именима лица која ће бити овлашћена за издавање дозвола, именима груповођа и заменика груповођа, како би управни одбор донео одлуку о именовању истих.

Упутство за лов је саставни део ове одлуке.

 

ПРДЕСЕДНИК,

 

_________________

Љубиша Ивановић

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU