Vesti


Одлука о почетку лова на зеца

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР
Број:590
Датум: 07.октобра 2022. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 895/1 од 28. 12. 2021. године, на телефонској седници  одржаној дана 07.октобра 2022. године, донео је одлуку о измени одлуке о почетку  лова на зеца од 29.09.2022.године због  измене Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, поступку узорковања очних сочива одстрељених зечева, као и слања истих ради анализе старости, односно прираста у популацији бр.92/21 од 22 септембра 2021. године и обавештења ЛСЦС бр.1/10/2022.

 

 

 

О Д Л У К У

о почетку  лова на зеца

 

 

 Зец се лови  прве недеље 16.10.2022.године ,уколико природни прираштај буде задовољавајући  анализом очних сочива ловиће се и 06.11.2022.године. Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде и министар заштите животне средине 22.09.2021.године споразумно доносе Правилник о изменама правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи:

„Ради заштите и регулисања бројности популације зеца (Lepus europaeus,Pall), предузима се мера ограничења трајања ловне сезоне за ову ловостајем заштићену врсту дивљачи у периоду од 15. октобра до 15. децембра текуће ловне године.

Корисник ловишта који је годишњим планом предвидео лов на зеца,

  први (пробни) лов на зеца организује у периоду од 15. до 25. октобра текуће ловне године.

Први (пробни) лов врши се ради прикупљања очних сочива свих одстрељених зечева, који се достављају на научно истраживање и анализе како би се утврдила старост одстрељених јединки и реални прираст у одређеној микропопулацији зеца, а на основу чега се корисницима ловишта одређују мере у погледу лова зеца у текућој ловној години (лов по плану, корекција плана лова или обустава лова“.

 

У Упутству се мења  термин  лова на зеца.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК,

 

                                                                             _________________

                                                                              Љубиша Ивановић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU