Vesti


Одлука о усвајању Финансијског плана за ловну 2020/2021 годину са чланарином

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ

''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

СКУПШТИНА

Број: 1193

Датум: 24. децембра 2019. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Скупштина, на основу члана 11. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 662 од 14. 12. 2017. године, на седници одржаној дана 24. децембра 2019. године, донела је

 

 

 

О Д Л У К У

О усвајању Финансијског плана за ловну 2020/2021 годину са чланарином

 

 

 

Усваја се Финансијски план за ловну 2020/2021 годину, са чланарином у износу од 12.000,00 динара.

Чланарина ће се уплаћивати на 5 једнаких месечних рата почевши од јануара до маја месеца, а након маја месеца на укупан дуг иде увећање од 10% тј. максимални износ чланарине може бити већи од 13.200,00 динара. Износи чланарине за остале категорије чланства (почасни, старосни, нови и повратници и помажући) остају исти као предходне године, а након маја месеца на укупан дуг иде увећање од 10%.

 

 

                                                                                  ПРЕСЕДНИК,

                                                                            

                                                                              Бојан Стевановић

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU