Vesti


Одлука Управног одбора

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 667 од 28. 09. 2021. године, на седници одржаној дана 04.новемра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

стручна служба преузимаће крупне примерке дивљих свиња (преко 80 кг) и више броја примерака острељене дивљачи са једног места острела, а појединачне примерке дивљих свиња ловци су у обавези да их довозе у хладњачу.

ПРЕДСЕДНИК,

Љубиша Ивановић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU