Vesti


ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

Ловачко удружење''Шумадија'' Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, Светозара Марковића 17, објављује продају службеног возила ( власник).

Основни подаци о возилу :

Регистарска ознака:одјављене таблице

Датум прве регистрације-17.03.2004.

Година производње:2004

Марка: HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI

Боја: сива металик

Број шасије :KMHNM81XP4U129746

Број мотора:J3860096

СНАГА МОТОРА 110 KW

КАТЕГОРИЈА : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

ПОГОНСКО ГОРИВО : ДИЗЕЛ

Број места за седење : 5 ,број осовина :2, запремина мотора 2902, Маса:1960.

Број саобраћајне дозволе: 1629446

Серијски број: 81697d000057c8

Дана 04.07.2019 урађен редован сервис на 259300 пређених километара

Пређена километража 263217

НАЧИН ПРОДАЈЕ: Продаја се врши путем поступка прикупљања затворених понуда , које се достављају Комисији, која спроводи поступак прикупљања и разматрања понуда. Сви заинтересовани купци могу погледати возило, сваког радног дана од 09-15 часова, на фазанерији у Шумарицама, на адреси Ловачка број 2 у Крагујевцу након претходне најаве контакт особи на телефон : 034/ 335-519 или 065/20-40-902. Возило се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважавати.

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:Право учешћа у поступку продаје путем затворених понуда имају сва правна и физичка лица којима је понуда прослеђена.

Понуде се достављају у затвореној коверти директно или поштом на адресу Удружења са назнаком :НЕ ОТВАРАТИ-ЗА КОМИСИЈУ У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА.

У понуди читко доставити личне податке понуђача: Име и Презиме, адресу , ЈМБГ и контакт телефон.

Купац који буде одабран као најуспешнији дужан је приступити закључењу уговора о купопродаји и уплатити пуни износ купопродајне цене у року од 3 дана од потписивања и овере уговора.


 


 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

Рок за доставу понуда је 28.08.2021. године на адресу : Светозара Марковића 17, 34000 Крагујевац.

Почетна цена за продају службеног возила је 2200,00 еура у динарској противвредности. Критеријум за вредновање понуда је највиша понуђена цена возила. У случају да стигну две или више понуда са истом ценом, предност има понуђач који је раније доставио понуду.

Све додатне информације могу се добити на број 034/337-519 или путем Е маил адресе: lovcisumadije@gmail.com

У Kragujevcu, 06.07.2021.године

Комисија за продају службеног возила:

Милован Бошковић

Љубиша Ивановић

Милош Вукојичић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU