Vesti


ПРЕГЛЕД ЗБОРНИХ МЕСТА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЗА ЈЕСЕЊИ ЛОВ ЗА 2020/2021.ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ЗБОРНИХ МЕСТА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЗА ЈЕСЕЊИ ЛОВ

ЗА 2020/2021.ГОДИНУ

 

СЕКЦИЈА

НАСЕЉЕНО МЕСТО

ЗБОРНО МЕСТО

ГРУПОВОЂЕ – ПРИМИО УПУТСТВО ЗА ЛОВ

ВОДОЈАЖА

 

 

 

 

 

 

ГРОШНИЦА

 

 

 

 

- Доња мала

 

 

- Црквина

 

- Попадинац

- Владимир Ђоковић

- Стефан Вишњић

 

- Миленко Милутиновић

- Миломир Милосављевић

 

- Горан Краговић

- Драган Тијанић

 

АЏИНЕ ЛИВАДЕ

- Ловачки дом ( д.

свиње)

- Милош Вукојичић

- Чекановић Саша

КОРИЋАНИ

- Код цера

- Павловић Саша

- Биорац Мирослав

ЕРДЕЧ

- Код дома

- Ненад Вранић

- Иван Марашевић

 

КРЕМЕНАЦ

ВИЊИШТА

- Фиргин виноград

 

- Лондон –запис(д.свиње)

- Саша Митровић

- Стефан Вучићевић

- Горан Гвозденовић

- Драган Васовић

ДРАГОБРАЋА

- Мост код Задружне штале

-Грљанова кућа(д.свиње)

- Ђорђе Стевановић

- Филип Шиљковић

- Милош Мојси

- Александар Попадић

ЂУРИСЕЛО

----- Порта

 

 

-        Игор Бараћ

- Иван Милутиновић

ГОЛОЧЕЛО

- код гробља

 

- Видосавин запис

 

- Ловачки дом ( д.свиње)

- Марко Миленковић

- Душан Васиљевић

- Милан Ђорђевић

- Владимир Ђорђевић

-Срђан Раковић

- Никола Ристовић

ТРЕШЊЕВАК

ТРЕШЊЕВАК

 

- Код дома

 

 

-        Горан Радовановић

-        Ненад Глишовић

-        Лазар Станишић

- Чедомир Петровић

- Мирослав Чаировић/

ЦРНИ ВРХ

В. ПЧЕЛИЦЕ

- Прокоп код ваге

 

 

 

- Дубрава-код ваге

- Горан Ћуковић

- Дејан Милетић

 

- Зоран Стаменовић

- Томислав Стевић

 

ДУЛЕНЕ

- Пут Лису

 

- Миндина кућа

- Горан Марковић

- Никола Стојадиновић

- Бојан Радојичић

- Милан Пантић

ЖЕЖЕЉ

В.СУГУБИНА

- Вучков пут

 

- Бели Камен

 

- Иван Петровић

- Бранко Илић

- Бојан Алексић

- Бојан Димитријевић

ГОРЊА САБАНТА

- Јожетова ливада

 

- Ловачки дом

 

- Код стругаре

- Милан Беговић

- Лазар Стојановић

- Аца Радовановић

- Слободан Стојановић

ДОЊА САБАНТА

- Џепаре

 

- Мишина кућа

 

- Мирослав Марковић

- Иван Јовановић

- Саша Бабић

- Зоран Марковић

БАЉКОВАЦ

-Љупчетова ливада

 

- Ловачка кућа

 

- Срђан Стевановић-

- Владимир Пејковић

- Милан Јовановић

- Миливоје Самаиловић

БУКОРОВАЦ

- Ловачка кућа

 

- код воденице

 

- Милан Јевтић

- Александар Пантић

ЖДРАЉИЦА

- Водовод

- Дејан Марашевић

- Драган Трајковић

ЈАБУЧЈЕ

- Порта

- Јован Васовић

- Владан Васиљевић

ТЕФЕРИЧ

- Трмбашко поље

 

- Поштарева кућа

- Огњен Андрић

- Бранко Караџић

- Момчило Милошевић

- Владимир Симови

ИЛИЋЕВО

- Код ловачке куће

- Порта

- Горан Станојевић

- Александар Живковић

ПАРЛОГ

Г. КОМАРИЦЕ

- Продавница

 

- Гробље

 

- Код Спруда (штеточине)

 

- Миодраг Милошевић

- Аца Милосављевић

- Драган Радосављевић

- Милоје Смиљковић

- Миодраг Милошевић

- Аца Милосављевић

 

 

МАРШИЋ

- Марино брдо

 

- Стара кућа

- Ненад Симоновић

- Миломир Симоновић

- Милош Павловић

- Дмитар Павловић

- Милош Павловић

 

КОРМАН

- Корманско поље

- Бранко Васиљевић

- Иван Симић

ОСАОНИЦА

Д.КОМАРИЦЕ

- Ловачки дом

 

- Боицко брдо

 

- Доња мала на спруду

 

- Ђорава коса

 

- Иван Љубисављевић

- Мирослав Николић

- Горан Милуновић

-

- Бојан Радовановић

- Слађан Петровић

- Зоран Миливојевић

- Драгутин Петровић

БОТУЊЕ

- Орница код брадић кућа

- Драган Милосављевић

- Дејан Јовановић

 

ЦЕРЈАК

ЦВЕТОЈЕВАЦ

-        Код дома

 

-        Баџине шумарице

- Горан Крсти

- Митар Никчевић

- Милош Стојковић

-Горан Милосављевић

ЈОВАНОВАЦ

-        Штрудино шумче

 

-        Мишков багремар

 

-        Максић Милан

- Драган Аксић

-        Ненад Арсенијевић

- Владн Васиљевић

ПЕТРОВАЦ

- Колиба браће Тодорић

 

- Милош Тодорић

- Небојша Тодорић

РЕСНИК

-        Код бреста

 

- Раскрсница код штала

 

- Раскрсница код фарме

 

- Милош Ерић

- Александар Ерић

- Марко Симић

- Бранко Васиљевић

- Александар Ђорђевић

- Милан Прокић

НОВИ МИЛАНОВАЦ

-- -Попова шума

 

-        Трешња

 

- Умка

--

- Иван Глишић

- Бојан Стевановић

- Владимир Николић

- Горан Јовановић

- Александар Глишовић

- Милан Димитријевић

 

 

 

СОБОВИЦА

ЧУМИЋ

- Гачића баре

 

-Костино гробље

 

-Марковића шуме

 

- Раскрсница на реци Рачи

 

- Раскрсница код гробља

 

- Иван Илић

- Миодраг Јовић

- Ненад Рибарић

- Горан Миливојевић

- Милан Продановић

- Зоран Јаковљевић

- Милан Предојевић

- Бојан Предојевић

- Милош Миленковић

- Славиша Милић

ДЕСИМИРОВАЦ

-Запис река

 

- Ловачки дом

 

-Бошков бунар- Глуваћ

 

- Бабска Мала –Мирков бунар

-Никола Мишковић

- Драган Мишковић

- Миле Штрбац

- Марко Марковић

- Слободан Андровић

- Предраг Гајић

- Дарко Ђекић

- Милош Ђекић

ЦЕРОВАЦ

- Тикина кућа

- Ратко Јовановић

- Јовановић Никола

Г.ЈАРУШИЦЕ

- Чумски пут

 

-Радовановска шума

 

- Драган Милојевић

- Мирчетић Микан

- Давид Јаковљевић

- Иван Домановић

ЛУЖНИЦЕ

- Код ловачког дома

 

- Медунак

 

- Ђорђевића куће

 

- Цветковић Небојша

- Срећковић Предраг

- Ђорђе Јовановић

- Милош Радовић

- Марко Ђорђевић

- Горан Павловић

ОПОРНИЦА

- Код дома

- Небојша Вучковић

Ненад Косанић

УГЉЕШНИЦА

Г.ГРБИЦЕ

- Аутобуска станица

- Спомен чесма

- Драган Петровић

- Владан Живковић

Д.ГРБИЦЕ

- Код ваге

- Игор Симић

- Никола Милосављевић

ШЉИВОВАЦ

- Маркова капија

- Алекса Аврамовић

- Ненад Симић

ПОСКУРИЦЕ

-Ђокина чесма

- Небојша Димитријевић

- Зоран Топаловић

МИРОНИЋ

-Живановића утрина

- Зоран Стевановић

- Горан Стојановић

ПАЈАЗИТОВО

- Код дома

- Драган Тодоровић

- Тијомир Попадић

СЕЛИШТЕ

- Код продавнице

- Жељко Тодорчевић

- Милосав Ђорђевић

РУЈЕВИЦА

ДИВОСТИН

- Флорес

- Славиша Ђурић

- Станиша Радошевић

ДРАЧА

- Драчко брдо-код шумара

 

- стара школа

- Владимир Марковић

- Градимир Марковић

- Владимир Марковић

- Градимир Марковић

ДРЕНОВАЦ

- Ловачка кућа

 

- код цркве –крај асфалта

- Владан Пајовић

- Никола Крсмановић

- Андреа Лазаревић

- Владан Лазаревић

МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ

- Код бунара

 

- Код гасовода

- Дејан Гајић

- Бојан Филиповић

- Бојан Филиповић

- Дејан Гајић

РОГОЈЕВАЦ

- Код волијере

 

- Ловачка кућа(штеточине)

- Никола Павловић

- Жељко Павловић

- Александар Степовић

- Драган Р. Павловић

КУТЛОВО

- Извор

 

- Чукар

- Александар Илић

- Милош Петровић

- Милош Петровић

- Александар Илић

 

ЛУ „ Шумадија“ Крагујевац

Љубиша Ивановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU