Vesti


ПРЕГЛЕД ЗБОРНИХ МЕСТА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЗА ЈЕСЕЊИ ЛОВ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ЗБОРНИХ МЕСТА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЗА ЈЕСЕЊИ ЛОВ

ЗА 2021/2022.ГОДИНУ СА ИМЕНИМА ГРУПОВОЂА

 

СЕКЦИЈА

НАСЕЉЕНО МЕСТО

ЗБОРНО МЕСТО

ГРУПОВОЂЕ – ПРИМИО УПУТСТВО ЗА ЛОВ

ВОДОЈАЖА

 

 

 

 

 

 

ГРОШНИЦА

 

 

 

 

- Доња мала

 

 

- Црквина

 

- Попадинац

- Стефан Вишњић

- Иван Ивковић

 

- Драгиша Милутиновић

- Миломир Милосављевић

 

    - Драган Тијанић 

   - Слободан Ђусић                -

-

 

АЏИНЕ ЛИВАДЕ

-  Ловачки  дом

- Чекановић Саша

- Дејан Мићаковић

КОРИЋАНИ

- Код гробља

- Биорац Мирослав

- Драган Младићевић

ЕРДЕЧ

- Код дома

-  Иван Марашевић

- Александар Зарић  

 

КРЕМЕНАЦ

ВИЊИШТА

- Босиљкина ливада

 

- Ловачка кућа

- Драган Васовић

- Стефан Вучићевић

- Горан Максимовић

- Горан Гвозденовић

ДРАГОБРАЋА

- Задружна  штала

 

-Грљанова кућа

- Ђорђе Стевановић

- Бобан Стојановић

- Филип Шиљковић

- Милош Мојсић

ЂУРИСЕЛО

----- Порта   

 

 

-        Игор Бараћ  

- Иван Милутиновић

ГОЛОЧЕЛО

- код гробља

 

- Видосавин запис

 

- Ловачки дом

- Марко Миленковић

- Душан Васиљевић

- Милан Ђорђевић

- Владимир Ђорђевић

-Срђан Раковић

- Александар Бошковић

ТРЕШЊЕВАК

ТРЕШЊЕВАК

 

- Код дома

 

 

-        Горан Радовановић

-        Ненад Глишовић

-        Лазар Станишић

- Чедомир Петровић

ЦРНИ ВРХ

В. ПЧЕЛИЦЕ

- Прокоп

 

- Дубрава

 

-Задружне штале

- Горан Ћуковић

- Милош Милетић

- Зоран Стаменовић

- Петар Косовац

- Зоран Стаменовић

- Дејан Милетић

ДУЛЕНЕ

- Лисарски пут

 

- Миндина кућа

- Никола Стојадиновић

- Илија Аврамовић

- Горан Марковић

- Владан Марковић

 

ЖЕЖЕЉ

В.СУГУБИНА

- Вучков пут

 

- Бели Камен

 

- Бранко Илић

- Александар Илић

- Бојан Алексић

- Дејан Петровић

-Иван Петровић

ГОРЊА  САБАНТА

-Хацијенде

 

- Боровина

 

-Ловачки дом

- Милан Беговић

- Душан Јовић

- Јовановић Радомир

- Слободан Стојановић

- Аца Радовановић

- Бобан Стојановић

ДОЊА САБАНТА

- Горанова стругара

 

-Раскрсница код куће М.      Марковића

- Горан Васовић

- Предраг Миловановић

- Мирослав Марковић

- Мирослав Рашковић

БАЉКОВАЦ

-Љупчетова ливада

 

- Ловачка кућа

 

- Срђан Стевановић-

- Милан Јовановић

- Миливоје Самаиловић

- Милан Јовановић

БУКОРОВАЦ

- Ловачка кућа

 

- код гробља

 

- Александар Смиљић

- Александар Пантић

- Дејан Крстић

- Радован Филиповић

ЖДРАЉИЦА

    - Водовод

- Дејан Марашевић

- Драган Трајковић

ЈАБУЧЈЕ

- Порта

- Јован Васовић

- Владан Васиљевић   

ТЕФЕРИЧ

- Трмбашко поље

 

- Поштарева кућа

- Огњен Андрић

- Андрија Матановић

- Момчило Милошевић

- Владимир Симови

ИЛИЋЕВО

- раскрсница за ловачку   кућу

- Дарко Рајковић

- Милош Мијаиловић

ПАРЛОГ

Г. КОМАРИЦЕ

- Код клена

 

- Гробље

 

- Порта

 

- Миодраг Милошевић

- Аца Милосављевић

- Драган Радосављевић

- Милоје Смиљковић

- Марко Пантић

- Раденко Радотић

 

 

МАРШИЋ

- Марино брдо

 

- Стара кућа

- Ненад Симоновић

- Миломир Симоновић

- Милош  Павловић

- Дмитар Павловић

 

КОРМАН

- Код ковачнице

- Бранко Васиљевић

- Милан Крстић

ОСАОНИЦА

Д.КОМАРИЦЕ

- Ловачки дом

 

- Доња мала на спруду

 

- Ловачка кућа

 

- Иван Љубисављевић

- Милинко Богосављевић

- Бојан Радовановић

- Слађан Петровић

- Зоран Миливојевић

- Слободан Милошевић

БОТУЊЕ

- Трска

 

- Мујина трла

- Небојша Цветковић

- Цветко Стојановић 

- Александар Петровић

- Мирослав Митровић

ЦЕРЈАК

ЦВЕТОЈЕВАЦ

-        Код дома

 

-        Баџине шумарице

- Горан Крсти

- Митар Никчевић

- Милош Стојковић

-Горан Милосављевић 

ЈОВАНОВАЦ

-        Штрудлино шумче

 

-        Мишков багрењар

 

- Ненад Милошевић

- Милан Максић

-        Милош Ђорђевић

- Ненад Арсенијевић

ПЕТРОВАЦ

- стари запис

 

- Владимир Бетулић

- Зоран Петровић

РЕСНИК

-        Дубокић(пут за гробље)

 

- Церјак код штала

 

- Раскрсница код фарме

 

- Церовица код бунра

 

- Милан Ерић

- Драган Стојановић

- Марко Симић

- Бранко Васиљевић

- Милош Павловић

- Срђан Симовић

- Немања Рајковић

- Лазар Ђаковић

НОВИ  МИЛАНОВАЦ

-- -Попова шума

 

-        Трафо станица

 

- Трешња

 

- Умка

 

- Иван Глишић

- Драган Милојевић

- Горан Јовановић

- Милић Милосав

- Владимир Николић

- Иван Павићевић

- Александар Глишовић

- Милан Димитријевић

 

 

 

СОБОВИЦА

ЧУМИЋ

- Гачића баре

 

-Костино гробље

 

-Марковића  шуме

 

- Раскрсница на реци Рачи

 

- Гробљанска раскрсница       

 

- Иван Илић

- Дарко Ранђеловић

- Горан Миливојевић

- Ненад Радојевић

- Зоран  Јаковљевић

- Милан Продановић

- Милан Предојевић

- Бојан  Предојевић

- Милош Миленковић

- Славиша Милић 

ДЕСИМИРОВАЦ

-Запис река

 

- Ловачки дом

 

-Бошков бунар

 

- Бабска Мала

- Драган Мишковић

- Кукаљ Јован

- Марко Марковић

- Никола Лазаревић

- Слободан Андровић

- Драган Марковић

- Дарко Ђекић

- БојанЂекић

ЦЕРОВАЦ

- Тикина кућа

- Јовановић Никола 

- Дејан Петровић

Г.ЈАРУШИЦЕ

- Чумски пут

 

-Радовановска шума

 

- Драган  Милојевић

- Горан Татрин

- Давид Јаковљевић

- Звонко Ђоковић

ЛУЖНИЦЕ

- Код ловачког дома

 

- Медунак

 

- Ђорђевића куће

 

- Срећковић Предраг

- Цветковић Небојша

- Ђорђе Живанов

- Петар Славковић

- Југослав Чолић

- Лазић Душан

ОПОРНИЦА

- Код дома

- Запис

- Ненад Косанић

- Миленко Вујадиновић  

УГЉЕШНИЦА

Г.ГРБИЦЕ

- Аутобуска станица

- Спомен чесма

- Драган Петровић

- Владан Живковић  

Д.ГРБИЦЕ

- Код ваге

- Игор Симић

- Милош Обрадовић 

ШЉИВОВАЦ

- Маркова капија

- Алекса Аврамовић

- Ненад Симић

 

ПОСКУРИЦЕ

-Ђокина чесма

- Небојша Димитријевић

 - Немања Живановић

МИРОНИЋ

-Живановића утрина

- Зоран Стевановић

- Лазар Стојановић   

ПАЈАЗИТОВО

- Код дома

- Драган Тодоровић

- Жељко Ракић

СЕЛИШТЕ

- Код продавнице

- Лазар Обрадовић

- Милош Тодорчевић

РУЈЕВИЦА

ДИВОСТИН

- Флорес

- Славиша Ђурић

- Младен Ђурић

ДРАЧА

- код шумара

 

- старо игралиште

- Никола Марковић 

- Зоран Радојковић

- Милан Ристић 

- Марко Ристић

ДРЕНОВАЦ

- Ловачка кућа

 

- црква крај асфалта

- Владан Пајовић

- Саша Милаковић

- Игор Павловић

- Андреа Лазаревић

МАЛЕ  ПЧЕЛИЦЕ

- Код храста

 

 - Код гасовода

- Драгомир Вујић

- Гајић Стефан

- Бојан Филиповић

- Никола Живковић

РОГОЈЕВАЦ

- Код волијере

 

- Ловачка кућа

- Александар Симовић

- Жељко Павловић

- Александар Степовић

- Зоран Р. Павловић

КУТЛОВО

- Извор

 

 

- Владан Лазовић

- Давид Андрић

БР.715

12.10.2021         

 

 

                                                                                                                       ЛУ „ Шумадија“ Крагујевац

                                                                                                                      Љубиша Ивановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU