Vesti


Продаја службеног аута

Ловачко удружење’’Шумадија’’ Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу ,ул. Светозара Марковића 17, објављује продају службеног возила ( власник).

 

Основни подаци о возилу

Година производње:2008

Марка: Лада Нива 1.7i

Боја: зелена

КАТЕГОРИЈА : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

ПОГОНСКО ГОРИВО : Бензин+тнг

Број места за седење : 4,
број осовина :2,
запремина мотора 1700

Возило није регистровано

НАЧИН ПРОДАЈЕ: Продаја се врши путем поступка прикупљања затворених понуда , које се достављају Комисији, која спроводи поступак прикупљања и разматрања понуда. Сви заинтересовани купци могу погледати возило, сваког радног дана од 09-15 часова, на фазанерији у Шумарицама, на адреси Ловачка број 2 у Крагујевцу након претходне најаве контакт особи на телефон : 034/ 333-100 или 0652040902. Возило се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважавати.

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:Право учешћа у поступку продаје путем затворених понуда имају сва правна и физичка лица којима је понуда прослеђена.

Понуде се достављају у затвореној коверти директно или поштом на адресу Удружења са назнаком : НЕ ОТВАРАТИ-ЗА КОМИСИЈУ У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА.

У понуди читко доставити личне податке понуђача: Име и Презиме, адресу , ЈМБГ и контакт телефон.

Купац који буде одабран као најуспешнији дужан је приступити закључењу уговора о купопродаји и уплатити пуни износ купопродајне цене у року од 3 дана од потписивања и овере уговора.

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

Рок за доставу понуда је 23.12.2021. године до 12 часова на адресу : Светозара Марковића 17, 34000 Крагујевац.Отварање понуда 24.12.2021.године у 12 часова.

Почетна цена за продају службеног возила је 176,250.00 динара. Критеријум за вредновање понуда је највиша понуђена цена возила. У случају да стигну две или више понуда са истом ценом, предност има понуђач који је раније доставио понуду.

Све додатне информације могу се добити на број 034/333-100 или путем Е маил адресе: lovcisumadije@gmail.com

 

У Крагујевцу 17.12.2021.године

Комисија за продају службеног возила:

 

Љубиша Ивановић

Бојан Стевановић

Владимир Пејковић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU