Vesti


Редовна седница Скупштине 24.12.2019. године

Ловачко удружење ’’Шумадија’’
Број : 1150
Дана :11.12.2019.године
К р а г у ј е в а ц

 

 

На основу члана 34. Статута Ловачког удружења ’’Шумадија’’ из Крагујевца

 

С а з и в а м

II РЕДОВНУ

СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ’’ШУМАДИЈА’’ У КРАГУЈЕВЦУ

 

Која ће се одржати 24.12.2019. године , у просторијама  Ловачког дома која се налази на фазанерији у Шумарицама , ул. Ловачка бб са почетком у 16,30 часова са следећим

.

         

 

ДНЕВНИМ  РЕДОМ

 

  1. Верификација Мандата
  1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
  1. Извештај УО са финансијским извештајем до 30.11.2019.године
  1. Усвајање Финансијског плама са чланарином за ловну 2020/2021.годину
  1. Проглашење почасних и стросних чланова
  1. Избор новог члана Дисциплинске комисије
  1. Извештај Надзорног одбора
  1. Извештај Дисциплинске комисије
  1. Разно

 

     Обавезно присуство чланова Скупштине Удружења

                  

                                                                 ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ

                                                                                   с.р.  Бојан Стевановић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU