Vesti


„ШУМАДИЈА“ ПУТЕВИМА ОВОГОДИШЊЕГ РАДА

Ловачко удружење „Шумадија“, током 2020. године, остваривало је поверене задатке и обавезе у области лова и ловства, при чему су поштоване све препоручене мере заштите у складу са насталом здравственом ситуацијом у земљи.

На основу годишњег плана лова у ловишту Ловачког удружења одстрељено је 144 срнеће дивљачи у свим ловачким секцијама, што је знак доброг рада и газдовања у овом ловишту.

Такође, одстрел дивљих свиња до треће декаде месеца новембра достигао је 62 јединке, од којих 11 вепрова, 36 назимади, 6 прасади и 9 крмача.

И јесењи лов на ситну дивљач био је добро организован. У једној недељи лова на зеца одстрељено је 30, а лов на фазана је такође успешан. Још увек траје и лови се недељом за чланове удружења и госте који уплате ловни дан.

У складу са Правилником о ловостају заштићених врста на дивље свиње, лисице и шакале, организује се групни лов.

- Током ове године Ловачко удружење је набавило 5.000 фазанских пилића узраста од осам недеља, и исте је пустило у ловиште преко секцијских волијера о којима су ловци водили несебичну бригу. За одрастање фазанских пилади до пуштања у ловиште набављено је 8,4 тоне концентрата, рекао нам је председник Ловачког удружења „Шумадија“ Љубиша Ивановић.

Од секцијских средстава и средстава Ловачког удружења набављани су кукуруз и со, што су користиле и користе ловачке секције за узгој дивљачи, посебно у зимском периоду.

У ловишту грађене су и оправљане чеке, солишта и хранилишта, као и волијере за прихват фазана, а значајна су улагања у изградњу и опремање ловачких домова, посебно у Ловачкој секцији „Осаоница“, Горњој Сабанти, Десимировцу, и другим местима. Упоредо, извршена су и улагања у волијеру у Рогојевцу.

За покривање инкубаторске станице на Фазанерији у Шумарицама, извршено је заједничко улагање са закупцем фазанерије, а Ловачко удружење је радило и на другим пословима у складу са Годишњим планом газдовања ловиштем. Набављана су и савремена опрема и одела за Стручну службу, како би пратили садашње токове рада и праћење и надзор активности у читавом ловишту.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU