Vesti


УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЛОВА ЗА ГРУПОВОЂЕ У ЛУ „ШУМАДИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ЛОВНУ 2022/2023

Ловна сезона на зеца почиње 16.10.2022. године,уколико природни прирештај анализом очних сочива из I недеље лова буде задовољавајући ловиће се и 06.11.2022.године (16.10. и 06.11.2022. године), и лововима приликом гостовања побратимских удружења, искључиво у организованим лововима целе групе суботом.

Ловна сезона за фазана почиње 16.10.2022. године и траје до 25.12.2022. године (укупно 11 ловних дана) односно до броја одстрела по Годишњем плану газдовања. Уколико се не испуни број острела по Годишњем плану газдовања организоваће се лов на фазана 02.01.2023. године.

У једном ловном дану дозвољен одстрел је 1 зец и 1 фазански петао по ловцу, што подразумева да ловац у лову код себе може имати само дозвољену количину.

Лови се само недељом, у времену од 07:00 до 14:00 часова у октобру и новембру месецу и од 07:30 до 14:30 у децембру и јануару месецу, осим лова организованог за побратиме удружења и секција, који се одвијају по посебно утврђеном реду.

У лов се полази искључиво са зборних места, која су унапред установљена.

Лови се на основу издате Дозволе за лов ситне дивљачи, уз коју се задужује и Извештај о извршеном лову, у који се уписује одстрељена дивљач.

Сваки ловац од документације мора да поседује ловну карту за текућу ловну годину, чланску карту са маркицом за ловну 2022/23. годину, оружани лист за оружје које носи у лов и обавезну документацију везану за ловачког пса, ако се исти користи у лову.

Сваки ловац је дужан да се на зборном месту где жели да лови појави 15 минута пре почетка лова да би на време био уписан у дозволу и легално ловио тог ловног дана као и да се појави на крају лова уз обавезу пријављивања одстрела.

Ловац лови искључиво на територији, коју покрива зборно место на коме се пријавио.

Ловац који једанпут напусти лов уз претходно јављање груповођи , не може да се врати да лови поново тог ловног дана.У лову на ситну дивљач, зеца и фазана, дозвољено је користити искључиво пушке са неолученим цевима и сачмену муницију, одговарајућу опрему, као и ловачке псе из 3., 4., 6., 7., и 8., ФЦИ групе, који поседују уредну документацију.

У лову на фазана (ловни дани када се лови само фазан) је забрањено користити псе из 6. ФЦИ групе-гониче.

ДУЖНОСТИ ГРУПОВОЂЕ И ЗАМЕНИКА ГРУПОВОЂЕ :

Груповођа и заменик груповође је предложен од стране Савета секције и именовани у складу са Законом и Актом корисника ловишта

Груповођа је обавезан да дозволу за лов ситне дивљачи преузме од лица овлашћеног за издавање дозвола најкасније до петка. У случају да не дође до преузимања дозволе за лов, а да груповођа и заменик груповође нису о немогућности да преузму дозволу обавестили корисника ловишта, тог ловног дана на конкретном зборном месту неће бити организован лов, а груповођа и заменик ће сносити дисциплинску одговорност.

Груповођа је дужан да се појави на зборном месту најмање 15 минута пре почетка лова да би у Дозволу за лов унео све ловце који се појаве на зборном месту до почетка лова.

Груповођа је дужан да упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, начином лова, временом завршетка лова и мерама сигурности којих ловци морају да се придржавају.

Груповођа је дужан да води рачуна о величини групе, односно да на дозволу не може уписати мање од 3, а више од 20 ловаца.

Груповођа је дужан да провери исправност документације ловца, и то: ловне карте,чланске карте за ловну 2022/23.годину,оружаног листа и докумената за псе,

који се користи у лову, као и оружја и опреме за лов и недозволи померање возила са зборног места ловцима који су дошли возилом .

Груповођа је дужан да води рачуна о броју паса који се користе у лову, односно да на групу до 10 ловаца увек мора бити коришћен најмање један пас.

Груповођа је дужан да води рачуна о томе да сваки ловац буде адекватно означен у лову ( флуо маркер – прслук 1/3 ) у складу са Законом о дивљачи и ловству ,пратећим Правилницима и Актима корисника ловишта.

Груповођа је дужан да води рачуна о групи да стално буде компактна и да се појединци не одвајају из групе.Груповођа је дужан да на захтев Управника, ловочувара ,ловног инспектора окупи групу ловаца раде контроле.

Груповођа је дужан да обавести Управника или ловочуваре у колико цела група завршава раније лов.

У току лова груповођа координира лов групе, односно води рачуна о начину и брзини кретања ловаца кроз ловиште, у циљу правилног излова дивљачи и безбедности у лову.

По завршетку лова, група ловаца, односно ловац мора да се врати на зборно место и да пријави одстрељену дивљач.

Груповођа је дужан да по завршетку лова на зборном месту прикупи све потребне податке за уношење у Извештај о извршеном лову.

Груповођа је дужан да на правилан начин попуни Извештај о извршеном лову, као и одговарајућу Пропратницу за одстрељену дивљач и њене делове за сву дивљач која се са зборног места износи.

Груповођа за све евентуалне настале проблеме може да се обрати стручној служби удружења на бројеве:

Управник Милош Максимовић 065/204-0902

Ловочувар Милинко Николић 065/204-0908

Ловочувар Зоран Симовић 065/204-0907

Дивље свиње се групно лове од 06.11.2022. године од 08,00 часова у договору са стручном службом око издавања дозвола, такође договору са секцијама и стручном службом организовати лов срна по секцијама за ловце Удружења и за потребе Удружења.

У договору са стручном службом и секцијама, од 01.10.2022. године, организовати лов срна и ланади, по секцијама за ловце Удружења и за потребе Удружења.

Острел предатора ће се од 16.10.2022. године, стимулисати у износу од 500,00 динара за лисицу и 1.000,00 динара за шакала, а тај износ ће се одбијати од износа чланарине за следећу годину.

У ЛОВУ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ И ЛОВЦИ ЧЛАНОВИ ДРУГИХ УДРУЖЕЊА УЗ УПЛАТУ ОД 3.000,00 ДИНАРА КАДА СЕ ЛОВИ ЗЕЦ И ФАЗАН И 1.500,00 ДИНАРА КАДА СЕ ЛОВИ САМО ФАЗАН, КАО И У ГРУПНОМ ЛОВУ НА ДИВЉЕ СВИЊЕ УЗ УПЛАТУ ОД 1.500,00 ДИНАРА(МЕСО И ТРОФЕЈ ДИВЉЕ СВИЊЕ У СЛУЧАЈУ ОСТРЕЛА НАПЛАЋИВАЋЕ СЕ ПО ЦЕНОВНИКУ ЗА НАШЕ ЛОВЦЕ), СА ЛОВНОМ И ЧЛАНСКОМ КАРТОМ ДРУГИХ УДРУЖЕЊА УЗ ПРЕДХОДНУ НАЈАВУ.

УСПЕШНУ ПРЕДСТОЈЕЋУ ЈЕСЕЊУ И ЗИМСКУ ЛОВНУ СЕЗОНУ СВИМ ЛОВЦИМА ЖЕЛИ СТРУЧНА СЛУЖБА ЛУ „ШУМАДИЈА“, КОМИСИЈА ЗА УЗГОЈ, ЗАШТИТУ И ИЗЛОВЉАВАЊЕ ДИВЉАЧИ ЛУ „ШУМАДИЈА“!

ДОБАР ПОГЛЕД!

ЛУ „ Шумадија“ Крагујевац

Дана 29.09.2022.године

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU