Vesti


Записник са састанка "Шумадијске лиге"

З А П И С Н И К

Са састанка ''Шумадијске лиге'' одржаног у Крагујевцу  дана 13.05.2022. године, са почетком у 18,00 часова са следећим:

Д Н Е В Н И М    Р Е Д О М:

  1. Одређивање календара такмичења за 2022. годину
  2. Актуелна проблематика у лиги
  3. Разно

 

Састанку су присуствовали чланових следећих ЛУ: Шумадија – Крагујевац, Карађорђе – Топола, Краљево – Краљево, Раде Јоксић – Јежевица, Радиша Поштић – Мрчајевци, Чачак – Чачак, Бранко Ђоновић – Ариље, Поморавље – Велика Плана, Соко – Врњачка Бања и Поморавље – Осипаоница.

 

  1. У оквиру прве тачке дневног реда одређен је календар такмичења за 2022. годину и то:

 

Дана 19.06.2022. године оджаће се прво коло у Јежевици. Домаћин је Л.У. ''РАДЕ ЈОКСИЋ'' из Јежевице на стрелишту у Вињиштима.

 

Дана 03.07.2022. године оджаће се друго коло у Осипаоници. Домаћин је Л.У. ''ПОМОРАВЉЕ'' из Осипаонице.

 

Дана 24.07.2022. године оджаће се треће коло у Блазнави. Домаћин је Л.У. ''КАРАЂОРЂЕ'' из Тополе.

 

Дана 24.07.2022. године оджаће се четврто коло у Трски (Рача). Домаћин је Л.У. ''ПОМОРАВЉЕ'' из Велике Плане.

 

Дана 21.08.2022. године оджаће се пето коло у Страгарима. Домаћин је Л.У. ''Сребрница'' из Страгара на стрелишту у Блазнави.

 

Дана 28.08.2022. године оджаће се шесто коло у Крагујевцу. Домаћин је Л.У. ''ШУМАДИЈА'' из Крагујевца на стрелишту Вињишта.

 

Обавештавате се ради знања.

 

 

 

Комесар Шумадијске лиге:

Максимовић Зоран с.р.

К р а г у ј е в а ц

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU