Vesti


Записник са састанка ''Шумадијске лиге''

Ловачки савез Србије

Ловачки савез Централне Србије

Глинени голубови трап

Шумадијска лига

Комесар лиге

26.04.2024. године

К р а г у ј е в а ц

 

 

ЛОВАЧКИМ УДРУЖЕЊИМА: С В И М А

ЧЛАНОВИМА ШУМАДИЈСКЕ ЛИГЕ

 

З А П И С Н И К

 

 

Са састанка ''Шумадијске лиге'' одржаног у Крагујевцу дана 26.04.2024. године, са почетком у 18,00 часова са следећим:

 

Д Н Е В Н И М    Р Е Д О М:

 

  1. Одређивање календара такмичења за 2024. годину
  2. Актуелна проблематика у лиги
  3. Разно

 

У раду Шумадијске лиге у овој такмичарској сезони учествују следећа ЛУ: Шумадија – Крагујевац, Карађорђе – Топола, Краљево – Краљево, Раде Јоксић – Јежевица, Сребрница – Страгари, Радиша Поштић – Мрчајевци, Чачак – Чачак, Бранко Ђоновић – Ариље, Поморавље – Велика Плана, Соко – Врњачка Бања Поморавље – Осипаоница, Владан Милошевић – Кнић, Букуља – Аранђеловац и Градиште – Рача.

 

У оквиру прве тачке дневног реда одређен је календар такмичења за 2024. годину и то:

 

Дана 19.05.2024. године оджаће се прво коло у Осипаоници. Домаћин је Л.У. ''ЧАЧАК'' из Чачка.

 

Дана 02.06.2024. године оджаће се друго коло у Вињишту. Домаћин је Л.У. ''ВЛАДАН МИЛОШЕВИЋ'' из Кнића.

 

Дана 16.06.2024. године оджаће се треће коло у Осипаоници. Домаћин је Л.У. ''Раде Јоксић'' из Јежевице и ЛУ ''ПОМОРАВЉЕ'' из Осипаонице.

 

Дана 28.07.2024. године оджаће се четврто коло у Рачи. Домаћин је Л.У. ''ГРАДИШТЕ'' из Раче.

 

Дана 11.08.2024. године оджаће се пето коло у Тополи. Домаћин је Л.У. ''КАРАЂОРЂЕ'' из Тополе.

 

Дана 25.08.2024. године оджаће се шесто коло у Крагујевцу. Домаћин је Л.У. ''ШУМАДИЈА'' из Крагујевца на стрелишту Вињишта.

 

Обавештавате се ради знања.

 

 

 

Комесар Шумадијске лиге:

Максимовић Зоран с.р.
К р а г у ј е в а ц

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU